กรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกร เตรียมรับมือโรคเน่าเปียก ในถั่วลันเตา

ช่วงนี้ต้นถั่วลันเตาอยู่ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นและเริ่มขึ้นค้างประกอบกับเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้า และอากาศร้อนตอนกลางวัน กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลันเตาให้เฝ้าสังเกตการระบาดของโรคเน่าเปียก สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของถั่วลันเตา มักพบได้กับทุกส่วนของพืช แต่จะมีอาการรุนแรงกับส่วนยอดอ่อนโดยพบอาการแผลช้ำฉ่ำน้ำ สีน้ำตาลดำและขยายลุกลามอย่างรวดเร็ว ส่วนของพืชที่ถูกทำลายจะเน่าช้ำฉ่ำน้ำ ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมและมีความชื้นสูงจะเน่าลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งจะเห็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรามีก้านใสชูตั้งฉากขึ้นมาจากส่วนของพืชที่เป็นโรคลักษณะคล้ายขนแมว ส่วนปลายของก้านใสจะเห็นสปอร์ของเชื้อราเป็นตุ่มสีดำ สปอร์ของเชื้อราสามารถปลิวแพร่ระบาดไปสู่ต้นอื่นๆ ได้ดี โดยอาศัยน้ำลมฝนน้ำค้างแมลง หรือติดไปกับสิ่งที่เข้าไปสัมผัส จะส่งผลให้เกิดการระบาดของโรครุนแรงมากยิ่งขึ้น

เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงปลูก ปรับระยะการปลูกถั่วลันเตาไม่ให้แน่นเกินไป กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก และบริเวณใกล้เคียงนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความชื้นลดแหล่งสะสมเชื้อราสาเหตุโรคโดยเฉพาะในช่วงที่มีน้ำค้างหมอกหรือมีความชื้นสูง และมีอากาศร้อนตอนกลางวัน หากพบส่วนยอดเริ่มมีอาการช้ำหรือมีเชื้อราเกิดขึ้นให้รีบตัดส่วนที่เป็นโรคใส่ถุงหรือภาชนะปิดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราแพร่กระจายไปทั่วแปลงและนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกจากนั้นให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชไดโคลแรน 75%
ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไตรโฟรีน 19% อีซี อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไอโพรไดโอน50%ดับเบิ้ลยูพีอัตรา30กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5 วัน ส่วนแปลงที่พบโรคหลีกเลี่ยงการให้น้ำแบบพ่นฝอย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *