ตัวอย่างเกษตรกร อ.สทิงพระ ปลูกแตงกวาไร้ดินปลอดสารพิษ 25 วันเห็นผล

ตัวอย่างเกษตรกรปลูกแตงกวาโดยใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์ไร้ดินปลอดสารพิษร่วมกับผักไฮโดรโปนิกส์ชนิดอื่นๆ..

เกษตรกรชาวตำบลท่าหินอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาปลูกแตงกวาโดยใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์ไร้ดินปลอดสารพิษร่วมกับผักไฮโดรโปนิกส์ชนิดอื่นๆลดขั้นตอนยุ่งยากไม่ต้องรดน้ำพรวนดินกำจัดวัชพืชได้ผลดีมากลูกโตและใช้ระยะเวลาปลูกเพียง25วันจากปกติที่ต้องใช้เวลา40วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปกติการปลูกแตงกวาของเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกในดินแต่คุณสมชายก่งเซ่งอายุ41ปีเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลท่าหินอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาได้นำแตงกวาพันธุ์ลูกผสมมาทำการทดลองปลูกระบบไฮโดรโปนิกส์ไร้ดินและปลอดสารเคมีร่วมกับการปลูกผักสลัดกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กระบบไฮโดรโปนิกส์อีกจำนวน20แปลงที่ทำอยู่ก่อนแล้ว

ปรากฏว่าได้ผลดีมากไม่แตกต่างจากการปลูกบนดินเหมือนแตงกวาทั่วๆไปและข้อดีคือไม่ต้องรดน้ำพรวนดินหรือกำจัดวัชพืชและใช้เวลาปลูกเพียง25วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วจากปกติที่ต้องใช้เวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวราว40วันซึ่งร่นระยะเวลาการปลูกเกือบครึ่งหนึ่งเท่ากับลดต้นทุนลงไปได้ด้วยและผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพลูกโตสมบูรณ์เท่าๆกันหมดทั้งแปลง

คุณสมชายบอกว่าการปลูกแตงกว่าด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์หรือระบบไม่ใช้ดินรุ่นแรกปลูก60ต้นขนาดแปลง2×4เมตรและมีข้อแตกต่างกว่าการปลูกในดินอย่างเห็นได้ชัดใช้เวลาน้อยกว่าเพียงแค่25วันจากปกติ40วันลดเวลาได้เกือบ20วันแตงกวามีผลโตสภาพสมบูรณ์ทุกลูกและเตรียมขยายแปลงปลูกรุ่นต่อไปให้มีความยาวออกไป20เมตรและกว้าง10เมตรเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและปลูกในเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับตลาดผักไฮโดรโปนิกส์ที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากกระแสรักสุขภาพสำหรับแตงกวาระบบไฮโดรโปนิกส์จะส่งขายกิโลกรัมละ20บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *