วิธีการปลูก กระท้อน ให้ได้คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

กระท้อน เป็นไม้ผลเมืองร้อน ส่วนมากจะปลูกกันตามสวนหลังบ้านและ มักจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองรสเปรี้ยวจึงขาดการเอาใจใส่ดูแลรักษา ต่อมาระยะหลังมีผู้นิยมปลูกกระท้อนพันธุ์ดีกันมากขึ้นความต้องการของตลาดก็มีมากขึ้นด้วย จึงทำให้พื้นที่ปลูกกระท้อนพันธุ์ดีขยายตัวเพิ่มมากขึ้น นอกจากจะดูแลรักษาง่ายแล้วผลผลิตยังจำหน่ายได้ราคาดีอีกด้วย

การเตรียมดินปลูกกระท้อน: 1.เริ่มทำการไถพรวนดินผสมกับมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก 50 กิโลกรัมต่อไร่ตากดินไว้ 10-15 วัน 2.ขุดหลุมลึก 50×50 ซม. ระยะห่างระหว่างหลุม 4×4 เมตร

3.นำปุ๋ยคอก 1-2 กิโลกรัมผสมกับปุ๋ยฟอสเฟต คลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ลงในหลุมๆ ละ 1 กิโลกรัม แล้วนำต้นกระท้อนที่เตรียมไว้ลงปลูก นำดินมากลบให้แน่นจนนูนเป็นหลังเต่า แล้วรดน้ำให้ชุ่ม 4.ช่วงแรกๆ ให้รดน้ำวันเว้นวันประมาณ 30-45 วัน โดยประมาณรากก็จะติดและแข็งแรง จากนั้นรดน้ำอาทิตย์ละครั้ง

การรดน้ำใส่ปุ๋ย: 1.ช่วงที่กระท้อนยังไม่ติดผลทุกๆ 3 เดือน ให้ปุ๋ยคอกครั้งละครึ่งกิโลกรัม รอบโคนต้น และปุ๋ยสูตร 16-16-16 ครั้งละ 1-2 ช้อนแกง รอบโคนต้น ห่างจากต้นประมาณ 1 เมตร 2.ระยะที่กระท้อนติดลูก ควรเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยคอกสลับกับปุ๋ยสูตร 15-15-15 เพื่อบำรุงผล

3.ในช่วงที่ต้นกระท้อนเริ่มออกช่อดอกและติดผลจะต้องให้น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ช่อดอกมีความสมบูรณ์ติดผลดี ซึ่งผลที่ติดแล้วมีการเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอสวนที่มีการให้น้ำดีจะทำให้ผลมีขนาดโตกว่าสวนที่ขาดแคลนน้ำ และช่วยลดปัญหาเรื่องผลแตกได้ ซึ่งปัญหานี้จะพบเสมอในสวนที่ขาดแคลนน้ำ

4.หลังติดดอกได้ประมาณ 80-100 วัน ผลจะมีขนาด 5-6 ซม. 5.ในระยะติดผลแล้ว 1 เดือน ควรใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงผล ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างน้อย 20 วัน และควรใส่ปุ๋ยที่มีธาตุโปแตสเซียมสูง จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลให้ดีขึ้น อัตราการใส่แล้วแต่ชนิดของปุ๋ยคอกที่ใช้สำหรับต้นอายุประมาณ 10 ปี อาจใช้อัตราตั้งแต่ 25-50 กก./ต้น

การป้องกันโรคแมลง: 1.ช่วงผลเริ่มโตผิวจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวขี้ม้าและหลังจากนี้อีก 7-10 วันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีกระดังงาซึ่งเป็นช่วงที่แมลงวันผลไม้จะเริ่มเข้าทำลายแล้ว 2.เพื่อป้องกันแมลงวันทองต้องทำการห่อผลตั้งแต่สีผิวเป็นสีเขียวขี้ม้า และช่วยให้ผิวของผลสวยผลมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื้อมีคุณภาพดีขึ้นแต่ไม่ควรห่อผลตั้งแต่ผลที่ยังเล็กอยู่เพราะจะทำให้ผลแคระแกรนและร่วงอยู่ในถุงห่อ

3.การแก้ปัญหาแมลงวันทองอีกวิธีหนึ่งคือ นำกระป๋องมาเจาะก้นเพื่อให้แมลงวันเข้ามาแล้วนำสำลีชุบด้วยน้ำยากำจัดแมลง แล้วนำมาใส่ไว้ในขวดพลาสติกทิ้งไว้แมลงวันทองจะเข้ามาติดกับดัก แล้วก็ตาย

การเก็บเกี่ยว: หลังจากห่อกระท้อนประมาณ45-50วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกระท้อนได้ โดยแกะถุงดูว่าเปลือกเปลี่ยนจากเกลี้ยงมาเป็นผิวกำมะหยี่หรือไม่ หากเป็นผิวกำมะหยี่แสดงว่าสุกแก่ได้ที่ วิธีการเก็บเกี่ยวให้ใช้บันไดปีนขึ้นไปเก็บผลแล้วใช้กรรไกรตัดที่ขั้วผลนำมาคัดขนาดและทำความสะอาดผลเพื่อรอการจำหน่ายราคาขายกระท้อน 25-30 บาทต่อกิโลกรัม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *