วิธีการปลูกมะลิ ระดับมืออาชีพ

มะลิเป็นไม้ดอกสีขาวที่มีกลิ่นหอมสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นเก็บดอกมาร้อยเป็นพวงมาลัยทำเป็นดอกไม้แห้งหรือนำมาสกัดทำน้ำมันหอมระเหยนอกจากการใช้ประโยชน์จากดอกมะลิแล้วส่วนต่างๆของมะลิก็ยังนำมาใช้เป็นพืชสมุนไพรรักษาโรคได้เช่นดอกสดดอกแห้งใบสดต้นราก ก่อนที่เราจะมาเริ่มการปลูกมะลินั้นแอดมินเว็บไซต์เกษตรฮอตนิวส์สาระความรู้ด้านการเกษตรอยากให้เพื่อนๆที่สนใจจะปลูกมะลินั้นคำนึงถึงปัจจัยสำคัญอะไรที่มีผลกับการปลูกมะลิสิ่งนั้นก็คือแสงแดดเพราะต้นมะลิต้องการแสงแดดตลอดทั้งวันเมื่อเรามีพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกมะลิแล้วเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิดการขยายพันธุ์และการปลูกต้นมะลิกันเลยดีกว่าครับ

ต้นมะลิขยายพันธุ์ด้วยวิธีใด การขยายายพันธุ์ของมะลินั้นมี3วิธีได้แก่การตอนการชำแยกกอแต่ที่ได้รับความนิยมคือการชำการชำมะลิที่ดีคือใช้กิ่งอ่อน(ไม่ควรใช้กิ่งแก่)เลือกตัดกิ่งอ่อนยาวประมาณ4นิ้วแล้วนำไปจุ่มฮอร์โมนเร่งราก(เช่นIBA,NAA)แล้วจึงนำไปปักชำในที่ๆเตรียมไว้วัสดุที่ใชัปัดชำก็คือทรายผสมกับขี้เถ้าแกลบถ้าทำเป็นจำนวนมากๆก็นิยมทำในกระโจมเพื่อควบคุมความชื่นได้ดีแต่ถ้าทำจำนวนน้อยๆก็ให้ใส่ถ้วยตะกร้าหรือภาชนะแล้วนำถุงพลาสติกมาหุ้มเป็นกระโจมเพื่อให้มีความชื้นตลอดจนกระทั่ง3สัปดาห์ถึง1เดือน(แล้วแต่ชนิดของมะลิ)กิ่งปักชำก็จะออกรากและพร้อมที่จะนำไปปลูกต่อไป

วิธีการปลูกมะลิ ควรจะปลูกให้มะลิได้รับแสงแดดเต็มที่เพื่อดอกจะได้ดกตามต้องการนิยมปลูกในช่วงต้นฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฏาคมมะลิชอบดินร่วนซุยมีการระบายน้ำดีมีอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารสมบูรณ์หากจะปลูกมะลิให้มีอายุยืนยาวควรขุดหลุมลึกกว้างและยาวด้านละ50เซนติเมตรใส่ปุ๋ยคอกใบไม้ผุหรือปุ๋ยหมักและวัสดุอื่นๆในอัตราส่วน1:1:1พร้อมกับเติมปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต(0-46-0)และปุ๋ยผสมสูตร15-15-15อย่างละ1กำมือคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วใส่กลับลงไปในหลุมใหม่ทิ้งไว้ประมาณ7-10วันจึงนำเอาต้นมะลิที่ซื้อมาหรือได้จากการปักชำลงปลูก ควรดูแลต้นมะลิอย่างไร?

1.การกำจัดวัชพืชปกติชาวสวนนิยมใช้กรัมม๊อกโซนฉีดตามร่องปลูกทุกเดือนโดยไม่ให้โดนต้นมะลิ 2.การใส่ปุ๋ยให้ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเช่นปุ๋ยสูตร15-15-15หรือ16-16-16อัตราการใส่ปุ๋ยขึ้นอยู่กับขนาดของทรงพุ่มใส่เดือนละครั้งโดยการหว่านและรดน้ำตามด้วย 3.การตัดแต่งหลังจากปลูกมะลิไปนานๆแล้วมะลิจะแตกกิ่งก้านสาขามากมายควรตัดแต่ทรงพุ่มให้โปร่งรวมทั้งตัดกิ่งที่แห้งและตายออกด้วยจะช่วยให้มะลิมีทรงพุ่มสวยงามโรคและแมลงลดน้อยลงมะลิมีอายุยืนยาวขึ้นให้ดอกมากขึ้นพร้อมทั้งจะช่วยให้เกษตรกรมีความสะดวกในการปฏิบัติงานอีกด้วย 4.การให้น้ำมะลิจะต้องการน้ำพอสมควรหากดินยังแฉะอยู่ไม่ควรรดน้ำควรรอจนกว่าดินจะแห้งหมาดๆเสียก่อนทั้งนี้อาจให้น้ำวันละ1-2ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพของดินโดยให้รดน้ำในตอนเช้าแต่ระวังอย่าให้น้ำท่วมหรือมีน้ำขังอยู่ในแปลงนานๆเพราะจะทำให้ต้นมะลิแคระแกร็นใบเหลืองและตายได้เทคนิดการทำให้ต้นมะลิออกดอกในฤดูหนาว

เนื่องจากในฤดูหนาวมะลิจะออกดอกน้อยแต่ตลาดมีความต้องการในปริมาณที่สูงจึงทำให้มะลิมีราคา แพงกว่าปกติดังนั้นหากเกษตรกรสามารถทำให้มะลออกดอกในฤดูหนาวได้ก็จะทำให้มีรายได้ดีจากการปลูกมะลิปัจจัยสำคัญที่ทำให้มะลิออกดอกในฤดูหนาวมี2ข้อดังนี้

1.ตัดแต่งกิ่ง โดยทำการตัดแต่งกิ่งแห้งกิ่งที่เป็นโรคหรือถูกแมลงทำลายกิ่งไขว้ล้มเอนไม่เป็นระเบียบและกิ่งเลื้อยซึ่งวิธีการตัดแต่งกิ่งมี2วิธีคือ-แบบเหลือกิ่งไว้กับต้นยาวโดยตัดแต่งกิ่งออกเพียงเล็กน้อยให้เหลือกิ่งสมบูรณ์ไว้กับต้นมากๆการตัดแต่งกิ่งวิธีนี้เหมาะกับมะลิที่มีอายุน้อย-แบบเหลือกิ่งไว้กับต้นสั้นโดยตัดแต่งกิ่งให้เหลือเพียง3-4กิ่งแต่ละกิ่งยาวประมาณ1-1.5ฟุตการตัดแต่งกิ่งวิธีนี้ใช้กับมะลิอายุ2ปีขึ้นไป

มะลิมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่เก็บดอกจนถึงตากิ่งเจริญให้ดอกใหม่อีกครั้งประมาณ6สัปดาห์ดังนั้นถ้าเกษตรกรต้องการให้มะลิออกดอกในเดือนใดก็ต้องนับย้อนเวลาตัดแต่งกิ่งถอยหลังไป6สัปดาห์และถ้าต้องการให้แปลงมะลิทุกแปลงออกดอกพร้อมกันหมดเวลาตัดแต่งกิ่งก็ตัดให้หมดทุกแปลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการให้มะลิออกดอกในฤดูหนาวระยะเวลาที่เหมาะสมในการตัดแต่งกิ่งคือช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน

2.การบำรุงรักษาต้นและดอกพยาบาล 2.1การบำรุงต้นเมื่อตัดแต่งกิ่งมะลิแล้วจำเป็นมากที่ผู้ปลูกจะต้องบำรุงต้นมะลิให้สมบูรณ์โดยการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกใส่ได้ไม่จำกัดส่วนปุ๋ยเคมีใส่เดือนละครั้งสูตรปุ๋ยที่แนะนำคือสูตร15-15-15ใช้ในอัตรา1-2ช้อนแกง/ต้น

2.2การบำรุงดอกในฤดูหนาวนอกจากมะลิจะออกดอกน้อยแล้วยังมีขนาดเล็กอีกด้วยดังนั้นจึงควรให้ปุ๋ยทางใบที่มีธาตุฟอสฟอรัสสูงเช่นสูตร10-45-10ฉีดพ่นหลังใบในอัตรา3ช้อนแกง/น้ำ20ลิตรโดยฉีดพ่นทุก10วันแนะนำให้ใช้ในฤดูหนาวเท่านั้นสำหรับฤดูอื่นไม่แนะนำให้ใช้ปุ๋ยทางใบเนื่องจากมะลิมีราคาไม่สูงซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุน การใช้สารไทโอยูเรียเร่งการออกดอกในฤดูหนาว สารไทโอยูเรียมีผลต่อการชักนำให้มะลิออกดอกจากการวิจัยเกี่ยวกับการบังคับให้มะลิออกดอกในฤดูหนาวได้นั้นพบว่าสารไทโอยูเรียเป็นสารที่มีผลทำลายการพักตัวของมะลิและเร่งการออกดอกของมะลิในฤดูหนาวได้เป็นผลสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ

ขั้นตอนการออกดอกของมะลิในฤดูหนาว 1.ตัดแต่งกิ่งมะลิในเดือนกันยายน 2.ให้ปุ๋ยและน้ำเพื่อบำรุงต้นให้สมบูรณ์โดยใช้ปุ๋ย15-15-15อัตรา30กรัมต่อต้นในเดือนกันยายนและตุลาคม 3.พ่นสารไทโอยูเรีย1%(ไทโอยูเรีย200กรัมผสมน้ำ20ลิตร)ในเดือนพฤศจิกายน ทำไมต้องเร่งให้มะลิออกดอกในฤดูหนาว

มะลิจะออกดอกหลังจากพ่นสารไทโอยูเรียแล้วประมาณ20วันและเก็บดอกต่อเนื่องไปอีก1เดือนนอกจากนี้ยังพบอีกว่าการให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงร่วมกับการพ่นสารไทโอยูเรียก็จะมีผลต่อการเพิ่มปริมาณดอกได้ดีขึ้นอีกจากการปฏิบัติดังกล่าวเราสามารถบังคับมะลิให้มะลิออกดอกในช่วงที่ต้องการได้คือในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวดอกมะลิมีราคาแพง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *