การปลูกมะละกอแบบเอนต้นช่วยเพิ่มผลผลิตได้ดีเกินคาด

การปลูกมะละกอแบบเอนต้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนปลูกมะละกอต้นเตี้ยดกและเก็บง่ายลดการปะทะกับแรงลมซึ่งการปลูกมะละกอแบบเอนต้นมีวิธีการปลูกอย่างไรวันนี้เว็บไซต์เกษตรฮอตนิวส์มีวิธีการปลูกมาให้ครับ “สมโชคสำราญอดีตครูสอนหนังสือผันตัวมาจับงานทางด้านการเกษตรอย่างเต็มตัวแนะชาวสวนหันมาปลูกมะละกอเอนต้นช่วยเพิ่มผลผลิตได้ดีแถมมะละกอยังมีลำต้นเตี้ยเก็บเกี่ยวง่ายลดการบอบช้ำของผลผลิตได้ดีอีกด้วย”

14ปีกับการเกษตร คุณสมโชคเล่าถึงความเป็นมาให้ฟังว่าเดิมทีนั้นตนเองรับราชการเป็นครูและในขณะเดียวกันก็ได้ทำการเกษตรควบคู่ไปด้วยทว่าด้วยใจรักทางด้านเกษตรมากกว่าในที่สุดก็เลยตัดสินใจลาออกมาเพื่อทำในสิ่งที่ชอบซึ่งช่วงแรกของอาชีพเกษตรกรนั้นกลับไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดไว้เพราะพื้นที่ทำกินของตนมีปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวจัดจนกระทั่งต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เข้ามาช่วยจัดรูปแบบในการพัฒนาที่ดินมีการขุดยกร่องและสร้างแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรพร้อมกับทำการปรับปรุงดินจนมีคุณสมบัติใช้ทำการเพาะปลูกพืชได้ในที่สุดโดยระยะแรกตนได้เลือกปลูกพืชแบบผสมผสานแทนการปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยวอยู่มาวันหนึ่งได้สังเกตเห็นต้นมะละกอที่ขึ้นอยู่หลังครัวมีลักษณะลำต้นไม่ตรงเอนจนแทบจะติดกับพื้นดินแต่ในขณะที่ผลผลิตนั้นนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวเพราะดกมาก!ตนจึงสันนิษฐานว่านอกจากปัจจัยในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้วยังขึ้นอยู่กับ“ทิศทาง”ของต้นมะละกอด้วยว่ามีความพยายามในการหันหาแสงแดดหรือไม่ดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของแนวคิดหรือเทคนิคซึ่งมีชื่อว่า“มะละกอเอนต้น”คือปลูกให้ต้นมะละกอมีลักษณะเหมือนหันหาแสงแดดและได้ปลูกมะละกอสลับกับมะพร้าว(แบบเว้นร่อง)ภายในแปลงไร่นาสวนผสมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

การเพาะเมล็ดมะละกอ:นำเมล็ดที่เตรียมไว้แช่น้ำหนึ่งคืนจากนั้นนำเมล็ดที่แช่แล้วหว่านลงในภาชนะที่เตรียมไว้แล้วโรยดินร่วนกลบบางๆเมื่อมะละกองอกมีความยาวของต้นประมาณ2-4นิ้วจึงถอนต้นมะละกอจากภาชนะแล้วตัดรากโดยที่มะละกอซึ่งมีรากยาวคล้ายรากแก้วทั้งนี้จะแบ่งความยาวของรากแก้วออกประมาณ4ส่วนแล้วตัดทิ้ง3ส่วนเสร็จแล้วนำต้นที่ตัดรากแก้วออกไปชำในถุงชำหรือกระถาง(ต้นมะละกอที่มีรากเป็นรากฝอยไม่ต้องตัดทิ้ง)เมื่อต้นเจริญเติบโตมีความสูงประมาณ
1คืบจึงนำไปปลูก

วิธีการปลูกมะละกอแบบเอนต้น:นำมะละกอที่เพาะในถุงลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ดูแลบำรุงรักษาโดยให้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกและเสริมด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำ(พด.2)จนกระทั่งต้นมะละกอสูงประมาณ1ศอกจึงใช้เชือกฟางคล้องต้นมะละกอระยะกลางต้นค่อนไปทางยอดแล้วดึงให้ต้นเอนลงทำมุมกับพื้นดินประมาณ20องศาใช้ไม้ปักและผูกเชือกฟางไว้ทุกๆ7-12วันให้ขยับเชือกที่คล้องต้นมะละกอให้เอนลงขนาดเดิมทำจนกว่าต้นมะละกอโตลำต้นแข็งแรงจะได้มะละต้นเตี้ยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายขึ้นจะได้พื้นที่ระหว่างแถวและสามารถปลูกพืชอื่นแซมได้อีก

การเลือกเพศมะละกอ:มะละกอมี3เพศคือเพศผู้เพศเมียและเพศกะเทยซึ่งแบ่งเป็นตามลักษณะเพศได้ดังนี้เพศผู้ก้านดอกจะยาวออกดอกเป็นช่อไม่ติดผลหากติดผลจะมีขนาดเล็กไม่นิยมนำมาใช้บริโภคส่วนเพศเมียมีลักษณะดอกค่อนข้างใหญ่ป้อมเมื่อติดผลผลจะมีลักษณะค่อนข้างกลมและสุดท้ายคือกะเทยดอกค่อนข้างเล็กและยาวมีผลรูปทรงกระบอกเป็นที่นิยมของตลาดโดยเฉพาะแม่ค้าส้มตำ

ปลูกมะละกอต้นเอนดีอย่างไร หากเกษตรกรจะทำการปลูกมะละกอเอนต้นสามารถทำได้โดยมีเทคนิคที่กล่าวมาข้างต้นให้พิจารณาพอเป็นสังเขปดีหรือไม่ผู้ปลูกต้องตัดสินใจเองตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ของตนเองโดยเป็นแนวคิดเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมะละกอรายย่อยที่ปลูกมะละกอไม่มากนักแต่ต้องการให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นก็อยากจะแนะนำวิธีนี้ให้ทดลองทำกันดูส่วนประโยชน์ในการปลูกมะละกอเอนต้นนี้คือต้นเตี้ยสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวและดูแลรักษาสามารถเพิ่มรายได้จากการปลูกพืชแซมระหว่างแถวมะละกอทางเดินกว้างขึ้นสะดวกในการปฏิบัติงานและเพื่อความสวยงาม”คุณสมโชคกล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *