สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน เซ็นทัลอนุมัติสูงถึง 1500000 บ.

ไม่ว่าจะช๊อบโอนจ่ายกดเงินมาใช้ในส่วนของตรงนี้บัตรเดียวพอจริงๆสำหรับเสินเชื่อวงเงินอนุมัติพร้อมใช้ อย่าง สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ครบหมดในบัติเดียว เอกสิทธิดีของคนมีระดับ

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกับเซ็นทรัล เดอะวัน ขั้นตอนไม่ยุ่งยากอนุมัติฉบับไวโอนเงินภายใน 1 วัน* วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท* ไม่ต้องใช้ทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน.

สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน โอนเงินภายใน 1 วันทำการ

เมื่ออนุมัติก่อน 13.00 น. ของวันทำการ และโอนผ่านบัญชี ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และธ.กรุงไทย (สำหรับบัญชีธนาคารอื่น ใช้เวลาโอนเงินใน 3 วันทำการ นับจากวันอนุมัติ)

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

วงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท*

รายได้ < 30,000 บาท ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน รายได้ >= 30,000 บาท ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจาณาสินเชื่อของบริษัทฯ

วงเงินสินเชื่อเบิกเพิ่มได้เมื่อต้องการ

เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการขอสินเชื่อเพิ่ม (วงเงินสินเชื่อที่เบิกเพิ่มได้ หมายถึง วงเงินคงเหลือที่สามารถเบิกถอนได้ ภายใต้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อขั้นสุดท้าย ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทเท่านั้น)

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอก

ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน ฟรีค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน

ค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน

วิธีชำระเงิน สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน

1. วิธีการชำระผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ

ขอรับแบบฟอร์มการหักบัญชีอัตโนมัติ ได้ที่เคาน์เตอร์สินเชื่อส่วนบุคคล เซ็นทรัล เดอะวัน / เคาน์เตอร์บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่เซ็นทรัลทุกสาขา

กรอกแบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อให้ตรงกับที่ได้ให้ไว้กับธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่

นำแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ ติดต่อสาขาธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่ตามที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มเพื่อให้ธนาคารดำเนินการรับรองลายเซ็น

ระบบหักบัญชีอัตโนมัติ จะมีผลใช้ได้เมื่อใบแจ้งยอดบัญชี มีข้อความแจ้งถึงการเริ่มหักบัญชี

ในกรณีที่ต้องการยกเลิก กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน

2. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ

​True move รหัสชำระเงินพิมพ์ CentralPL (10 บาทต่อครั้ง)

MPAY ผ่านระบบ GSM Advance / 1-2 Call รหัสชำระเงินพิมพ์ 499 (10 บาทต่อครั้ง)

3. ชำระด้วยเงินสด

ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระค่าบริการที่จุดบริการลูกค้าเซ็นทรัลทุกสาขา จุดบริการเซนเพย์ที่มีเครื่องหมาย CenPay

หมายเหตุ :

กรณีเลือกใช้ระบบหักบัญชีอัตโนมัติกับธนาคาร กรุณานำเงินเข้าบัญชีก่อนครบกำหนดชำระ 1 วันทำการ

กรณีจ่ายด้วยเช็ค ต้องนำเงินเข้าบัญชีล่วงหน้า 2 วันทำการ

ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะถูกส่งมายังบริษัท หลังจากที่คุณชำระเงินภายใน 2 วันทำการ

การชำระเงินนอกเขตสำนักหักบัญชี คิดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คในอัตราที่ธนาคารกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้างในเครือเซ็นทัทุกสาขาหรือ https://www.centralthe1card.com/th/product/the1loan.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *