สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช ธนาคารCIMB ให้ยืม 2000000 บาท

แน่นอนว่จากการที่อะไรหลายๆอย่างยังไม่ลงตัวในช่วงเวลานี้ จึงทำให้หลายคนมองหาในส่วนของวงเงินเพื่อมาหมุนเวียน สำหรับคนที่กำลังมองหาวงเงินดีๆสักก้อนในตอนนี้ เป็นอีกหนึ่งทางออกในช่วงนี้ ดีแน่นอนกับสินเชื่อ สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคชอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆ จาก ธนาคาร CIMB

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท

ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนเดือนละเท่า ๆ กัน

คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก อายุสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดเท่ากับ 72 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

1. อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)

2. สัญชาติไทย

3. รายได้

3.1 รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 18.99% ต่อปี หรือ 19.99% ต่อปี

3.2 รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี หรือ 12.99% ต่อปี หรือ 14% ต่อปี

3.4 รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 13.99% ต่อปี

เจ้าของกิจการ

1. อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)

2. สัญชาติไทย

3. รายได้เฉลี่ย 30,000 บาทต่อเดือน เลือกรับดอกเบี้ย 14% ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้

3. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน

หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบันปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร CIMB ทุกสาขา หรือ https://www.cimbthaionlinecampaign.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *