สินเชื่อธนวัฏ 5 Plus ธนาคารกรุงไทยให้ยืม 1 ล้านบาท

เชื่อได้ว่าในหลายๆอาชีพหลายๆคต่างมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ค่าใชล้จ่ายต่างๆ รอมไปถึง การสำรองวงเงินสำหรับอนาคต ซึ่งในส่วนของตรงนี้ สำหรับ ฑนักงานเอกชนทีกำลังมองหาวงเงินดีๆในเงื่อนไขที่คุ้มค่าสักก้อน ดีแน่นอนสำหรับ สินเชื่อธนวัฏ 5 Plus อีกหนึ่งสินเชื่อดีๆของ ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อธนวัฏ 5 Plus สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก. สำหรับพนักงานเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย. วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1 ล้านบาท.

สินเชื่อสำหรับคนทำงานเอกชน

ที่ได้เงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อแบบเงินกู้วงเงินหมุนเวียน

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

เงินด่วนทันใจ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักประกัน

ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 1 ปี โดยจะมีการต่ออายุปีต่อปีอัตโนมัติ

สินเชื่อนี้ให้บริการเฉพาะคนทำงานเอกชน หากเป็นราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนธนาคารกรุงไทย สามารถสมัครเป็นสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏได้

คุณสมบัติผู้กู้

พนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย

อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

อายุไม่เกิน 60 ปี

เอกสารที่ใช้สมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้

เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *