สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้ ให้ยืม 45000 บ.เงินเดือนน้อยก็กู้ได้

แน่นอนว่าสำหรับผู้ที่มีรายยได้ประจำในช่วงนี้ หลายๆคนกำลังมองหาวงเงินเพื่อสถายการฉุกเฉินกันอยู่ ซึ่งบางคนที่รายได้น้อมองหาในส่วนของนอกระบบเพื่อที่เตรียมตัวล่วงหน้า แต่ทว่าตรงนี้ในส่วนของเงื่อนไม่ไม่ตอบโจทย์และไม่เป็นธธรรม ในส่วนของตรงนีี้ดีกว่าแน่นนอน สินเชื่อส่วนบุคลเฮงพร้อมใช้ เช็กเงื่อนไขกู้เงินด่วน เฮงลิสซิ่ง สินเชื่อเฮงพร้อมใช้ คนมีเงินเดือน 7,000 บาท สามารถกู้ได้

เฮงลิสซิ่ง ผู้ให้บริการด้านสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเปลี่ยนรถเป็นเงิน จัดไฟแนนซ์รถบ้าน สินเชื่อรถมือสอง จำนำทะเบียนรถ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคล โดยเฉพาะสินเชื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยก็สามารถกู้ได้ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล “เฮงพร้อมใช้” เป็นบริการอเนกประสงค์ รูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลในชีวิตประจำวัน โดยให้วงเงินสูงสุดถึง 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน แต่ไม่เกิน 45,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สามารถผ่อนชำระคืนเป็นงวดรายเดือน

กู้เงินด่วน เฮงลิสซิ่ง

คุณสมบัติหลักผู้ขอสินเชื่อกู้เงินด่วน เฮงลิสซิ่ง
บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 17-70 ปี ณ วันที่เปิดใบคำขอสินเชื่อ (รวมระยะเวลาผ่อนชำระอายุไม่เกิน 75 ปี)

มีรายได้ประจำต่อเดือน 7,000 บาทขึ้นไป (แสดงหนังสือรับรองรายได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด)

มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป (ไม่อยู่ในช่วงทดลองงาน พักงาน หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาโทษ)

ผู้ขอสินเชื่อ พักอาศัยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และสถานที่ทำงาน ระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร จากที่ตั้งสาขาที่ยื่นขออนุมัติสินเชื่อ

ผู้ขอสินเชื่อต้องมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (P-Loan ไม่มีหลักประกัน) รวมทั้งหมดไม่เกิน 3 เดือน

*คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อกู้เงินด่วน เฮงลิสซิ่ง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สลิปเงินเดือน ฉบับจริง ย้อนหลัง 1 เดือนล่าสุด หรือ หลักฐานการเดินบัญชีกับธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อกู้เงินด่วน เฮงลิสซิ่ง

สำหรับรายการดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ มีดังนี้

ดอกเบี้ย E.I.R. ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ-ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต : ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน : ตามตารางค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

ค่าใช้จ่ายที่เป็นทุนในการดำเนินงานของบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ : ชำระล่าช้า 1 งวด 50 บาท ชำระล่าช้างตั้่งแต่งวดที่ 2 เป็นต้นไป 100 บาทต่องวด

*เก็บเฉพาะกรณีค่างวดคงค้างรวม 1,000 บาทขึ้นไป

**กรณีบริษัทมีการบอกเลิกสัญญาตามกฎหมายแล้ว จะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถาม

ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง) : ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

*อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตารางค่าธรรมเนียมการชำระเงินสินเชื่อกู้เงินด่วน เฮงลิสซิ่ง

สาขาของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : ไม่มีอัตราค่าบริการ

Mobile Application ทุกธนาคาร : ไม่มีอัตราค่าบริการ

Internet Banking ผ่าน Website ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารกรุงไทย : อัตราค่าบริการ 10-15 บาทต่อรายการ

เคาน์เตอร์ธนาคาร และตู้ ATM (ธนาคารกสิกรไทย/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน/ธ.ก.ส. และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ : อัตราค่าบริการ 10-20 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชำระเงินและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย

ร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN (ตัวแทนรับชำระ) : 15-20 บาทต่อรายการ (ยอดเงินรับชำระไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ)

นอกจากนี้ เฮงลิสซิ่งได้รวบรวมประเด็นคำถามที่พบได้บ่อยจากผู้ใช้บริการในการขอสินเชื่อ โดยได้สรุปรายละเอียดทั้งหมดไว้ดังนี้

คำถาม : หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสาร สามารถแจ้งได้ที่ช่องทางไหนบ้าง?

ตอบ : สาขาที่ทำการขอสินเชื่อ

ถาม : สอบถามเรื่องรายละเอียดรถยึด และค่างวดที่ค้างชำระ?

ตอบ : ติดต่อสอบถามได้ทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านท่าน

ถาม : ชำระค่างวดช่องทางไหนได้บ้าง?

ตอบ : 1. สามารถชำระได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

2.ชำระผ่านธนาคารโดยชำระที่เคาน์เตอร์ และตู้เอทีเอ็ม ค่าบริการ 10-20 บาท/รายการ (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชำระเงินและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย)

3.อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง (Bill payment) ค่าบริการ 10-15 บาท/รายการ (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชำระเงินและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย)

4.สามารถชำระได้ที่ช่องทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิส ค่าบริการ 15-20 บาท/รายการ (ยอดเงินรับชำระไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ)

5.Mobile Application ทุกธนาคาร

6.ผ่านพนักงานจัดเก็บของบริษัทฯ

ถาม : ไม่ได้เป็นข้าราชการ ไม่ได้ทำงานประจำ ไม่มีเงินเดือน ทำงานรายวัน ขอสินเชื่อได้หรือไม่?

ตอบ : 1.สามารถขออนุมัติสินเชื่อได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ในส่วนเงื่อนไขของบริษัทฯ

2.ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการขออนุมัติสินเชื่อได้ที่ ไลน์ @hengleasing

ถาม : เฮงลิสซิ่ง เปิดกี่โมง ปิดกี่โมง?

ตอบ : วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.

หยุดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ถาม : ที่เฮงลิสซิ่ง มีบริการอะไรบ้าง?

ตอบ : บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีบริการสินเชื่อ 5 ประเภท คือ

สินเชื่อเฮงสินเชื่อรถือสอง

สินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน

สินเชื่อเฮงนาโนไฟแนนซ์

สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้

สินเชื่อเฮงที่ดินและบ้าน

ถาม : ถ้าต้องการสินเชื่อ ต้องทำอย่างไร?

ตอบ : เอกสารที่ต้องเตรียมมาให้พร้อมเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้นนะค่ะ

1.เล่มทะเบียนรถ

2.ทะเบียนบ้าน

3.บัตรประชาชน

4.เอกสารแสดงรายได้ (กรณีทำงานประจำ) เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน

5.เอกสารอื่น ๆ แยกแต่ละประเภทของสินเชื่อ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

ถาม : ใช้เวลานานไหม ในการอนุมัติ?

ตอบ : ใช้เวลาประมาณ 1 – 3 วันทำการ ในการอนุมัติสินเชื่อ

ถาม : อยากจะติดต่อ เฮงลิสซิ่ง ติดต่อได้ทางไหนบ้าง?

ตอบ : สามารถติดต่อได้ 4 ช่องทางดังนี้ค่ะ

1.สามารถติดต่อได้ที่เฮงลิสซิ่งทุกสาขาที่พี่สะดวกเลยค่ะ

2.ฝากข้อความติดต่อ “เฮงลิสซิ่ง” ผ่าน http://www.facebook.com/messages/hengleasing แอดมินจะรีบตอบทันทีค่ะ

3.ฝากข้อความติดต่อ “เฮงลิสซิ่ง” ที่ไลน์ “@hengleasing”

4.สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางเบอร์โทร. 1361

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *