บัตรกดเงินสด kkb cash card เกียรตินาคิน ให้ยืม 100,000 บาท

สำหรับในส่วนของช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าประเทศไทยกำลังกลับมาดีขึ้นได้เรื่องการลงทุนการท่องเที่ยว รวมไปถึงอุสาหกรรมต่างๆ ซึ่งหลังขากช่วงสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทำให้หลายๆคนต่างได้รับปัญหาด้านการเงินกันทั้งสิน

โดยในช่วงเวลาที่น่าลงทุนในตอนนี้ สำหรับช่วงที่บ้านเรากำลังมีการเปลี่ยนแปลงถือได้ว่าเป็นช่วงที่น่าลงทุนที่สุด ซึ่งผู้ที่กำลังมองหาวงเงินดีๆสักก้อน ในส่วนของตรงนี้ดีแน่นอน กับ บัตรกดเงินสด kkb cash card

ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี

ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 300 บาท

สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์

สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสดของธนาคารเกียรตินาคินภัทร และได้รับอนุมัติสินเชื่อภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาดเท่านั้น

กรณีลูกค้าเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก (ตามที่ระบุในใบสมัครสินเชื่อ) และตกลงผ่อนชำระแบบรายงวด (เดือน)

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% ต่อเดือน พร้อมเลือกระยะเวลาผ่อน 6, 12, 24, 36, 48, 60 งวด

ระยะเวลาผ่อน 6 งวด อัตราดอกเบี้ยต่อปี (Effective Rate) 18.08%

ระยะเวลาผ่อน 12 งวด อัตราดอกเบี้ยต่อปี (Effective Rate) 19.16%

ระยะเวลาผ่อน 24 งวด อัตราดอกเบี้ยต่อปี (Effective Rate) 19.33%

ระยะเวลาผ่อน 36 งวด อัตราดอกเบี้ยต่อปี (Effective Rate) 18.68%

ระยะเวลาผ่อน 48 งวด อัตราดอกเบี้ยต่อปี (Effective Rate) 16.47%

ระยะเวลาผ่อน 60 งวด อัตราดอกเบี้ยต่อปี (Effective Rate) 18.32%

รับของสมนาคุณเพิ่ม ร่มพับกัน UV มูลค่า 259 บาท เมื่อรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป หรือกระเป๋าล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว เมื่อรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขการรับของรางวัล ต้องมีรายการชำระค่างวดเข้ามาอย่างน้อย 2 รอบบิล

กรณีลูกค้าเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก (ตามที่ระบุในใบสมัครสินเชื่อ) แบบชำระขั้นต่ำ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 25.00% ต่อปี

ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566

สงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณมูลค่าสูงสุด 1 ชิ้น ต่อ 1 หมายเลขบัตรหลัก ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด

ธนาคารฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้กับสมาชิกที่ทำตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการตลาด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการตลาดนี้ และให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร

เป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี

มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)

สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KKP Contact Center โทร : 02 165 5555 หรือ ttps://bank.kkpfg.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *