สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ ธ.กสิกรให้ยืม 1,000,000 บาท

แน่นอนว่าจากสถานการต่างๆที่ผ่านมาทำให้หลายๆกิจการเกิดสะดุดและชหงักไปช่วงหนึ่ง ซึ่งสำหรับช่วลงเวลานี้แน่นอนว่าสถานการณ์ต่างๆกลับมาดีขึ้นเป็นลำดับ สำหรับท่านที่กำลังมองหาวงเงินดีๆสักก้อนในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ ที่เป็นโอกาศที่จะกู้สถานการร์ของกิจการของตัวเองกลับมาหรืออากจะกำลังวางแผนขยายกิจการในตอนนี้

ดีกว่าแน่นนนอนหากวงเงินก้อนนั้นเป็นวงเงินสินเชื่อ เงินด่วนเพื่อธุรกิจ ของกสิกร แทนที่เงินลงทุนนั้นจะเป็นเงินในบัญชีของเรา ซึ่งจะลดความเสี่ยงการลงทุนไปในตัวได้อีกด้วย

รายละเอียดสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ’

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

อายุ 21 – 70 ปี (21 ปี บริบูรณ์)

ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย และศีลธรรม (ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์)

หมายเหตุ:

กรณี สินเชื่อเงินด่วน แบบใช้หมุนเวียนเพื่อธุรกิจ (OD) ต้องไม่มีการตั้งวงเงิน OD จากการสมัครผ่านช่องทางนี้มาก่อน

เอกสารประกอบการสมัคร

สิ่งที่ต้องเตรียม

บัตรประจำตัวประชาชน

โทรศัพท์มือถือ

แอปพลิเคชัน เคพลัส (K PLUS) เวอร์ชัน 5.14.3 ขึ้นไป

บัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย *เพื่อใช้ในการเบิกรับเงินกู้

กรณีขอสินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาว (Loan)

เอกสารแสดงรายได้

กรณี มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และเดินบัญชีขั้นต่ำ 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม

กรณี เป็นลูกค้าใหม่ (มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย น้อยกว่า 6 เดือน) หรือ อยากแสดงรายได้เพิ่มเติม ให้เตรียมภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารอื่นๆ และรายการเดินบัญชีของ สมุดบัญชีเล่มนั้นๆ โดยต้องมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป

กรณี ต้องการขอข้อมูล Statement ต่างธนาคาร สามารถใช้ บริการ dStatement เป็นอีกทางเลือกเพื่อขออนุมัติสินเชื่อได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร กสิกรไทยทุกสาขา หรือ ttps://www.kasikornbank.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *