ราคาน้ำมันวันนี้ 03 พฤษภาคม 2566 เช็กราคาน้ำมันล่าสุด

วันที่ 3 พ.ค.66 การอัปเดตราคาน้ำมันทุกชนิด จากปั้ม ปตท.,บางจาก ,PT และ เชลล์ ล่าสุด มีราคาดังนี้ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2566 เวลา 05.00 น.)

ราคาน้ำมันปั๊ม “ปตท.”

-แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.65 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.34 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 33.79 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 35.38 บาท/ลิตร

-ดีเซล B7 : ราคา 32.94 บาท/ลิตร

-ดีเซล ราคา : 32.94 บาท/ลิตร

-ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 32.94 บาท/ลิตร

-ดีเซล พรีเมี่ยม : ราคา 42.06 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม “บางจาก”

-แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.79 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร

-ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

-ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.16 บาท/ลิตร

-ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

-ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม PT

-เบนซิน ราคา 43.94 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

-แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร

-ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

-ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันปั๊ม เชลล์

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.74 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.84 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.14 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.14 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.04 บาท/ลิตร

ที่มา www.bangchak.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *