สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคินภัทร ให้ยืม 2,000,000 บาท

แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลงทุน การหมุนเวียนวงเงินในกิจการ รวมไปถึงการจับจ่ายใช้สอยเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของการใช้จ่ายของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน สำหรับผู้ที่มีเตรียมพ้อมต่อสภาพคล่องของวงเงินตัวเองในทุกสถานการณ์ ส่วนมากจะมีการว่างแผนในการใช้จ่ายเพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุน และ เตรียมตัวรับมือจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจากสถานการณ์ต่างๆทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งทางเลื่อกในการรวมหนี้

ดังนั้งในส่วงของการลงทุน และ สำรองค่าใช้จ่ายเพื่อเซฟวงเงินในบัญชีของเราเอง ตรงนี้ดีว่าแน่นอนถ้าวงเงินที่ลงทุนก้อนนั้นเป็นวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล KKP PERSONAL LOAN ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ที่อนุมัติวงเงินก้อนใหญ่ถึง 2,000,000 บาท

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ

1.สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

2.วงเงินอนุมัติสูงสุด 2,000,000 บาท

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

3.วงเงินอนุมัติสูง

4 รับเงินไว หลังได้รับอนุมัติ
ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

รายระเอียดโดยย่อสินเชื่อ

จำนวนเงินกู้ยืมทั้งหมด ให้วงเงินตั้งแต่20,000 ถึง2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริง

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของธนาคาร) ลูกค้าที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท อนุมัติวงเงินไม่เกิน 1.5เท่าของรายได้ และมีวงเงิน

อนุมัติไม่เกิน 3 สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ และหรือผู้ให้สินเชื่อผ่านผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล

ระยะเวลาการกู้ยืม ตั้งแต่ 12 -60 เดือน

ประเภทของการผ่อนชำระ ผ่อนชำระทุกเดือน

ประเภทของการผ่อนชำระ ผ่อนชำระทุกเดือน

ลำดับการตัดชำระ ตัดชำระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดค้างชำระนานที่สุดก่อน แล้วจึงตัดชำาระยอดที่ค้างชำระนานรองลงมา ตามลำดับ

ตัวอย่าง กรณีลูกหนี ้ค้างชำระ 3 งวด แล้วได้นำเงินมาชำระ ธนาคารจะนำตัดชำระตามลำดับ

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี

มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน

สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน

สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

หมายเหตุ ในการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือเว็ปไซค์ของทาง ธนาคาร https://bank.kkpfg.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *