ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 เมษายน 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 เมษายน 2566 ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ปตท.ล่าสุด

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 36.45 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 43.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 34.59 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 36.18 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 : ราคา 44.26 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 42.06 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 32.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 42.16 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 : ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S : ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S : ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 แก็สโซฮอล์ 95++ : 46.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 34.59 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 36.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 36.45 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ พีที (PT) ล่าสุด

ดีเซล : ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 32.94 บาท/ลิตร

เบนซิน : ราคา 44.76 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 36.45 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 36.18 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.14 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2566 esso ล่าสุด

ดีเซล : ราคา 33.44 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 33.44 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 33.44 บาท/ลิตร

เบนซิน : ราคา 41.86 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 32.54 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2566 shell ล่าสุด

ดีเซล : ราคา 33.44 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 33.44 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 33.44 บาท/ลิตร

เบนซิน : ราคา 41.86 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 32.54 บาท/ลิตร

ที่มา:news.in.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *