สินเชื่อ อเนกประสงค์ 5 Plus ให้ยืม 1 ล้่านบาท สำหรับพนักงานบริษัทเอกชน

ในส่วนขอช่วงวินาทีนี้ถือได้ว่าประเทศไทยกำลังกลับมาจากสถานการณ์ต่าง และมีแนวโน้วที่ดีต่อการลงทุนและประกอยกิจการตต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับช่วงที่ผ่านมาของสถานการตน่างต่างทำให้หลายๆคนหลายๆอาชีพต่างได้รับผลกระทบเรื่องค่าใช้จ่าย ทั่งส่วนตัวและในกิจการ

ซึ่งในช่วงที่กำลังจะมีการเปลี่ยนลงครั้งใหม่ของบ้านเรานี้ ใครทำก่อนมีสิทธิ์ก่อน สำรับหารลงทุน เตรียมคัวล่วงหน้าเรียกได้ว่าชนะไปก้าวนึงแล้ว สำหรับผู้ที่กำลังมองหาวงเงินสินเชื่อดีๆสักก้อนเพื่อเตรียมตัวไว้ลงทุน หรือ สำรองในเรื่องต่างๆของการใช้จ่ายและทำงาน ตรงนี้ เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องที่ดี กับสินเชื่อ สินเชื่อ อเนกประสงค์ 5 Plus สินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้ สำหรับพนักงานบริษัทเอกชน สินเชื่อ ของธนาคาร ขวัญใจมหาชน อย่าง ธนาคาร กรุงไทย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้

สำหรับพนักงานบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

สูงสุด 1 ล้านบาท

ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายละเอียดและเงื่อนไข

คุณสมบัติผู้กู้

พนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย

อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

อายุไม่เกิน 60 ปี

รายละเอียดการจ่ายเงินกู้

จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยธนาคารจะหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน

เอกสารที่ใช้สมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3.บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

5. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้

6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

ซึ่งสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ เว็ปไซค์ของมางธนาคาร https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *