กรุงศรีนิวคาร์ สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถใหม่ป้ายแดง

สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถใหม่ป้ายแดง ที่จัดจำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรถยนต์ ออกรถป้ายแดง สะท้อนสไตล์ความเป็นคุณ สำหรับคนที่ฝันอยากออกรถป้ายแดงคันใหม่ เพื่อบอกตัวตนความเป็นคุณ กรุงศรี นิว คาร์ พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นจริงได้อย่างง่ายดาย เพียงแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ประจำโชว์รูมได้ทันที หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ทันที

พิเศษสำหรับพนักงานประจำ

ใช้เอกสารเพียงสลิปเงินเดือน + บัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีประกอบอาชีพ เป็นข้าราชการ สามารถใช้เอกสารเฉพาะหนังสือรับรอง ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานประกอบการพิจารณาได้

รู้ผลอนุมัติภายใน 24 ชม. เพื่อส่งเอกสารครบถ้วน

รายละเอียด

ข้อเสนอสินเชื่อ

ดาวน์เริ่มต้นที่ 5%*

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

ผ่อนสบายสูงสุด 84 เดือน

ให้บริการสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์

ให้บริการทุกโชว์รูมที่เข้าร่วมทั่วประเทศ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.กรณีบุคคลธรรมดา

2.ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา

3.ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

4.ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีสัญชาติไทย

5.อายุงาน อย่างน้อย 1 ปี

กรณีบุคคลธรรมดา

บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา

ทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

3.1 กลุ่มรายได้ประจำ แสดงสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

3.2 อาชีพอื่นๆ แสดงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน

แผนที่ที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ทำงาน

กรณีนิติบุคคล

1 หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) อายุคัดลอกไม่เกิน 3 เดือน

2 ภพ.20

3 สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกราย

4 สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล

5 สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน

6 งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี

7 สำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน

8 สำเนาเอกสารการเสียภาษี เช่น ภงด.50 หรือ ภงด.51 และ ภพ.30

9 รายงานการประชุม “แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ” (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลานามของนิติบุคล)

10 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการ

สอบถามข้อมูลได้ที่ เว็ปไซค์ของ ธฑนาคารการุงศรี คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *