ครม.เคาะวันหยุดเพิ่ม ให้หยุดยาว 4 วันรวด

วันที่ 10 มกราคม 66 ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องต่อจากวันที่ 4 พฤษภาคม เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการพิเศษ 5 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เป็นวันฉัตรมงคล และวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันศุกร์ จึงจะให้มีวันหยุดพิเศษเป็นวันที่ 5 พฤษภาคมเพิ่มอีก 1 วัน และทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องยาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566

ครม.เคาะวันหยุดเพิ่ม ให้หยุดยาว 4 วันรวด

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการพิเศษ 5 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เป็นวันฉัตรมงคล และวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันศุกร์ จึงจะให้มีวันหยุดพิเศษเป็นวันที่ 5 พฤษภาคมเพิ่มอีก 1 วัน และทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องยาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *