เช็กด่วน ประกันสังคม โอนเงินสมทบคืน ม.40 เข้าพร้อมเพย์รอบ 2 วันนี้

วันนี้ (14 ก.ย. 65) ประกันสังคม โอนเงินคืนให้ผู้ประกันตน ม.40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนงวดเดือน ส.ค.64-ม.ค. 65 และงวดเดือน ก.พ.-ก.ค. 65 โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยบัตรประชาชน

ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับเงินคืนส่วนที่ชำระไว้ตั้งแต่วันที่ 14-16 ก.ย. 65 เป็นผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อนวันที่ 8 ก.ย. 65

ทั้งนี้ การคืนเงินกรณีลดอัตราเงินสมทบดังกล่าว มาจากมติ ครม. ที่เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตน

ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19 ให้เหลือ 60% ของเงินสมทบ (เดิม) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ส.ค. 2564 – ม.ค. 65 และต่อเนื่องอีก 6 เดือน ก.พ.- ก.ค. 65

ที่มา:siamstreet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *