เปิดลงทะเบียนแล้ว ธ.ก.ส. สานฝันสร้างอาชีพ ให้ยืมสูงสุด 100,000 บาท

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ให้กู้รายละ ไม่เกิน 1 แสนบาทปลอดชำระต้นเงิน 24 เดือน ธ.ก.ส ได้ เปิดแนวทางการวางแผนการใช้จ่าย ช่วยเหลือเกษรตรกร ประชาชน เพื่อการดำรงชีพ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ธ.ก.ส.รับฝาก “สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง”

จากโรคระบาด โควิท-19 ซึ้ง ได้เตรียมงบประมาณ วงเงินกู้ 30,000 ล้านบาท ให้กับประชาชนที่สนใจ เพื่อที่จะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่าย และ เป็นค่าลงทุนประกอบ อาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ ในชุมชนเมือง ภาคชนบท ผ่านโครงการ สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ

คุุณสมบัติ

บุคคลสัญชาติไทย

เป็นบุคคลทั่วไป หรือ เป็นเกษตรกร,ทายาทเกษตรกร,บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของทาง

ธนาคาร ตามข้อบังคับ ฉบับที่ 44 หรือ 45

มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตรกร ,ประกอบการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ,อาชีพนอกภาค

การเกษตร,อาชีพที่มีลักษณะ เป็นการลงทุนค้าขาย เพื่อการดำรงเลี้ยงชีพในครัวเรือน

ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของโรคโควิท

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า “สินเชื่อ สานฝัน สร้างอาชีพ อาชีพด้านการเกษตร นอกภาคการเกษตร ลงทุนค้าขายขนาดย่อม วงเงินสูงสุด 100,000 บาท/ราย ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน สอบถามข้อมูลได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา จะเปิดให้บริการขอสินเชื่อนี้ ในเดือนกันยายน 2564 ได้ที่ @BAAC Family SA ธนาคารเพื่อการเษตรและสหกร์การเกษตร BANK AGRICU TURAL COOPERATIVES 2555 0555 www or.th”

วงเงิน

วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ต่อราย

อัตราดอกเบี้ย

กรณีกู้เป็นค่าลงทุน 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4-5 อัตรา ดอกเบี้ย MRR(ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 65 ต่อปี)กำหนด

ระยะ ชำระคืนไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระ เงินต้น 2ปี แรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

กรณี กู้เป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลา ชำระไม่เกิน 12 เดือน(พิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน)นับตั่งแต่วันที่กู้

โครงการนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ตั่งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 – 31 มี.ค. 67 และ เพื่อเป็น การอำนวยความสะดวก ในการขอรับ สินเชื่อ ท่านใด ที่สนใจ สามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ Call Center 02-555-0555

ข้อมูลที่มา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *