กรุงศรีเปิดให้ยืม 50,000 บาท ไม่ต้องไปธนาคาร สมัครออนไลน์

สวัสดีครับ วันนี้ทางเว็บไซต์เรามีบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม มาแนะนำกัน สำหรับ “สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล” จากทาง ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา

มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 15,000 ถึงสูงสุดที่ 1 ล้านบาท ได้เงินก้อนใหญ่ สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ ดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก เลือกผ่อนสบาย 12-60 เดือน

เรียกไดว่าสร้างความสนใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก สำหรับโครงการสินเชื่อดีๆ จากธนาคารกรุงศรี ที่เปิดโครงการสินเชื่อใหม่ โดนใจคนยุคปัจจุบัน ที่ใช้ชีวิตไปกับความเร่งรีบ สามารถแบ่งเบาภาระหนี้สินต่าง ๆ ที่แบกรับไว้ด้วยสินเชื่อแบบหมุนเวียนส่วนบุคคล ทั้งสมัครง่าย และ ยังได้รับการตอบรับจากลูกค้าไม่น้อยเลยทีเดียว

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ

สำเนาบัตรประชาชน

สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน

หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

จุดเด่นของสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

รับเงินก้อนใหญ่ สูงสุด 1 ล้านบาท วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้

กู้ง่าย ไม่ต้องค้ำ

ดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก

เลือกผ่อนสบาย 12-60 เดือน

รับของกำนัลพิเศษ

รับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเจ้าของกิจการจาก AIS

อัตรดอกเบี้ยพิเศษ

9.99% 3 เดือนแรก* สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

10.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

12.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัตรเบื้องต้นของผู้สมัคร

ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

อายุ 20 – 59 ปี

รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่า

ที่เคยได้รับ อนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560

ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์เราครับ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *