ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ยืม โอนเข้าบัญชี ผ่อนสบายเพียง 2,700 บาท/เดือน

สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ที่การอนุมัติจะใช้เวลาแค่ 30 นาที เมื่ออนุมัติแล้วจะมีการโอนเงินเข้าบัญชี ไว้ใช้จ่ายตามความต้องการ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ในการสมัครสินเชื่อ ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการจะขอสินเชื่อ โดยสามารถสมัครขอสินเชื่อได้ทุกอาชีพ ที่ธนาคารไทยพานิชย์ทุกสาขา
จุดเด่น

ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุด 72 เดือน

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 3,000,000 บาท

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า ของรายได้

สมัครง่าย อนุมัติไว โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละ เท่าๆ กัน

คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอ

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติของผู้กู้

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าuหรือที่ทำงาuที่ติดต่อได้สะดวก

ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย

ต้องมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี

พนักงานประจำ ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน)

เจ้าของธุรกิจ ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท

เอกสารประกอบการกู้

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชี

สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าu

สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

อัตราดอกเบี้ยสิuเชื่อ

กรณีเจ้าของธุรกิจ

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 28.0%

วงเงินอนุมัติ 100,000 – 999,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 25.5%

วงเงินอนุมัติ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 23.5%

กรณีพนักงานประจำ

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 28.0%

วงเงินอนุมัติ 100,000 – 999,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 23.5%

วงเงินอนุมัติ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 21.5%

วิธีสมัครสินเชื่อด้วยแอปพลิเคชัน SCB EASY

1.หน้าหลัก จากหน้าหลัก เลือกเมนู Loan & Credit card

2.เลือก สินเชื่อบุคคล (Speedy loan) ท่านสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ หรือสินเชื่อที่ท่านสนใจสมัครได้จากหน้านี้ โดยระบบจะแสดงวงเงินสูงสุดที่ท่านได้รับของแต่ละผลิตภัณฑ์ไว้ (กรณีไม่ปรากฏวงเงินอนุมัติ ให้เลือกวิธีการสมัครด้านบนในหัวข้อ)

3.อ่านรายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan

4.เลือกความต้องการเกี่ยวกับบริการที่ขอสินเชื่อ เลือกวงเงิน จำนวนงวดที่ต้องการผ่อน

5.เลือกบัญชีรับเงินกู้และวิธีการชำระเงิน เลือกบัญชีชำระเงิน กรณีเลือกชำระโดยการหักบัญชี

6.ตรวจสอบข้อมูลอาชีพ และข้อมูลสถานที่ทำงาน หากต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ แหล่งที่มาของรายได้ หรือชื่อบริษัท ท่านจะต้องส่งเอกสารยืนยัน เพิ่มเติม

7.ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และเลือกยอมรับเงื่อนไขต่างๆ

8.ตรวจสอบเงื่อuไขการยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

9.ยืนยันการทำรายการด้วย PIN หรือ สแกนลายนิ้วมือ (กรณีตั้งไว้) สำหรับยืนยันตัวตน

10.ตรวจสอบรายละเอียดการการสมัครบัตร แล้วกด ส่งคำขอสินเชื่อ

11.การสมัครสำเร็จ

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN คลิกที่นี่

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *