วิธีสมัครกู้ยืมสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และขั้นตอนการกู้ยืมให้ผ่าน

เปิดรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีลงทะเบียนของ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก จากธนาคารออมสิน กู้ยืมได้สูงสุด 50,000 บาท ผ่านแอป (มายโม่) ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

ธนาคารออมสิน ขยายเวลาขอสินเชื่อ สำหรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยเริ่มเปิดให้ ลงทะเบียนแล้ววันนี้ (15 ม.ค. 64) และจะเปิดให้ขอสินเชื่อ ได้ถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

และจากเหตุการณ์การกู้ยืมสินเชื่อเสริมพลังฐานราก มีผู้ใช้เฟสบุ๊คบางส่วนได้โพสในโลกโซเซียล ว่ากู้ยืมสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแล้ว ทางทีมข่าว จึงได้นำข้อมูลมาบอกเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังทำเรื่องกู้ยืมสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (ขออนุญาตเจ้าขอภาพด้วยครับ) มีข้อความว่า

ทำสัญญาในแอพเลยค่ะไม่ต้องไปที่ธนาคารเราได้มาแล้วทำเมือวานได้วันนี้เลย

ได้แล้วค่ะ รอบแรกสมัครตอนประมาณ 22.30น. ข้อความบอกไม่ผ่านเกณฑ์ จากนั้นเข้า (มายโม่) สมัครใหม่

ประมาณเวลา 06.00 น. สมัครรอบ 2 มีข้อความแจ้งมา ยืนยันการเปิดบัญชีสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ประมาณ 14.40น. ให้ไปยืนยัน (โอทีพี) จากนั้นไม่นาน สมัครผ่านพร้อมเงินเข้า บช.เรียบร้อย สู้ๆนะค่ะทุกคน

ทว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ ผู้ขอสินเชื่อจะต้องรู้ และทำความเข้าใจ ก่อนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก พร้อมทั้งนำวิธีลงทะเบียน ผ่านแอพพลิเคชั่น (มายโม่) มาฝากกัน

เงื่อนไข สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

วงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณี ผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้ตรงตามที่นัดหมาย ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

ไม่ต้องค้ำประกันใดๆ

ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ต้องทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน

เปิดให้ลงทะเบียนครั้งใหม่ ช่วงไวรัสโควิดระลอก 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

คุณสมบัติของผู้ขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้สะดวก

ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

วิธีลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

การลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอพพลิเคชั่น (มายโม่) ของ “ธนาคารออมสิน” สามารถทำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.เลือกเมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

2.กดปุ่ม สมัคร

3.กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

4.กด ถัดไป

5.ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกด ถัดไป

6.แสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ

7.เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด ถัดไป

8.อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับ

9.เงื่อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ

10.เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า

11.กด ยินยอม

12.กด ยืนยัน

13.กดรับรหัส (โอทีพี)

14.ระบบกำลังส่งรหัส (โอทีพี) ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

15.เมื่อรับรหัสยืนยันจาก (ข้อความ) กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด ยืนยัน

16.รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้

17.รูปการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ ในคลังภาพ

18.หลังจากนั้นกด เสร็จสิ้น

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน โทร.1115

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *