ไทยเครดิต ให้พ่อค้าแม่ค้า ยืมได้สูงสุด 200,000 บาท

วันนี้มีอีกหนึ่งสินเชื่อเงินให้กู้ยืมมาแนะนำกัน คือ สินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย จากธนาคารไทยเครดิต ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินให้กู้ยืมเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย ที่ต้องการเงินทุนเอาไว้หมุนเวียนและต่อยอดธุระกิจ โดยมีวงเงินกู้ สนับสนุนเงินทุนสูงสุดที่ 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ให้พ่อค้าแม่ค้า ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ในระบบได้อย่างปลอดภัย

รายละเอียดสินเชื่อมีดังนี้

1. สินเชื่อหมุนเวียน หรือสินเชื่อระยะสั้นเพื่อใช้หมุนเวียนธุระกิจ เมื่อชำระเงินกู้คืน วงเงินจะกลับมาให้ใช้ต่อ และไม่มีระยะครบกำหนด จะทบทวนวงเงินปีต่อปีว่าจะต่อหรือไม่ต่ออายุ

2.วงเงินให้กู้ยืมตั้งแต่ 100,000 – 200,000 บาท

3. อัตตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก 28% ต่อปี

4.ไม่ต้องใช้คนค้ำหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น

2.อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี แต่ต้องไม่เกิน 60 ปี

3.วัตถุประสงค์ในการขอกู้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ เท่านั้น

4.มีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

5.ธุรกิจต้องมีสถานที่ประกอบการที่ชัดเจน และ สามารถตรวจสอบได้

6.สถานที่ตั้งต้องอยู่ในตลาด ห่างจากธนาคารไม่เกิน 15 กิโลเมตร

เอกสารใช้ประกอบขอสินเชื่อ

1.สำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน

2.สำเนา ทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร

3.สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ของคู่สมรส

4.สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (หากมี)

5.สำเนา สมุดบัญชีเงินฝาก หน้าแรก

6.สำเนา สัญญาเช่า (หากมี)

7.เอกสาร ที่ใช้ประกอบการคำนวนรายได้ เช่น บัญชีรายรับ รายจ่าย ใบเสร็จชื้อขาย หรือใบแจ้งหนี้อย่างน้อย 3 เดือนล่าสุด

8.ทะเบียนพาณิชย์ (หากมี)

สิ่งที่ควรทราบก่อนสมัครสินเชื่อ

–สินเชื่อไมโครเครดิต จะมีการเซ็คเครดิตบูโรด้วย

ช่องทางการสมัครลงทะเบียน

1.ลงทะเบียนในเว็บไซต์ คลิกที่นี่

2.ยื่นขอสมัครขอสินเชื่อได้ที่สาขา ธนาคารไทยเครดิต.ใกล้บ้าน.

ที่มา:ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *