พรอมิสให้ยืมเงิน ลงทะเบียนด่วน ยืมได้สูงสุด 30,000 บาท

สินเชื่อ พรอมิส เป็นสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่ใครหลายๆ คนให้ความสนใจ ซึ่งเป็นสินเชื่อเงินสด นั้น เป็นสินเชื่อ เงินกู้ส่วนบุคคล ที่สามารถตอบโจทย์ ให้กับพี่น้องประชาชน

คนที่ต้องการเงินด่วน เพื่อที่จะมาใช้จ่ายตามความจำเป็น สามารถกู้ยืมเงิน มา ลงทุนขยายธุรกิจหลักพันไปจนถึงหลักแสนบาท และ ยังมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความ สะดวก ให้แก่พี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ต้องการเงินด่วน

เพื่อที่จะได้ นำไปใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องค้ำประกัน หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกันทั้งนั้น ซึ่งเป็นสินเชื่อ เงินกู้ ที่สามารถให้ความมั่นใจ เชื่อถือได้และ ที่สำคัญ ยังถูกกฏหมาย 100 %

สามารถกู้ เพิ่มได้และยังผ่อนจ่าย หรือ ปิดบัญชีหรือแม้กระทั่งปิดบัญชีก่อนกำหนดก็ ไม่ได้เสียค่า ยกเลิกสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่ง เป็นสินเชื่อที่สามารถ ตอบโจทย์ พี่น้องประชาชนที่ต้องการ เงินให้กู้ยืม หรือ เงินด่วนเป็นอย่างมาก มาดูเงื่อน ว่าต้องมีอะไรบ้างในการสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

บุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 60 ปี

บุคคลที่มี รายได้ประจำหรือมีเงินเดือนประจำมากกว่า 8,000 บาทขึ้นไป

บุคคลที่มีที่ ทำงานประจำหรือประสบการณ์ การทำงานที่มากกว่า 1 เดือนขึ้นไป

มีถิ่นฐานที่อยู่ที่แน่นอน และ สามารถติดต่อได้ และ มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน หรือ โทรศัพท์บ้านที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

บัตรประชาชน

สลีปเงินเดือนหรือหนังสือ รับรองเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

สมุดบัญชีธนาคาร

การชำระเงินคืน

จำนวนงวดการชำระคืนต่ำสุด 2 เดือน

จำนวนงวด การชำระคืนสูงสุด 66 เดือน

หมายเหตุ จำนวนงวดการชำระคืนขึ้นอยู่กันวงเงินที่ได้รับการ อนุมัติ

ตัวอย่างการ ชำระคืน

จำนวนเงินอนุมัติ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปีแ และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี ระยะเวลา ในการผ่อน ชำระ 36 เดือน ยอดชำระขั้นต่ำ 1,200 บาท

ตัวอย่างนี้เป็นการคำนวณเบื้องต้น ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้สมัครและผลการพิจารณา

วงเงินกู้

รายละไม่เกิน 300,000 บาท หรือ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

สำรับท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พรอมิส ทุกสาขาทั่วประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *