ทีทีบี เปิดลงทะเบียน รอบใหม่ ให้ยืม ทุกอาชีพ ผ่อนสบายนาน 60 เดือน

ทีทีบี แคชทูโก โอกาสทางด้านการเงิน สินเชื่อเพื่อให้ทุกคนมีความคล่องตัว การสร้างชีวิตการเงินที่ดีขึ้น สินเชื่อบุคคล แคชทูโก Cash2Go เป็นสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม สำหรับกลุ่มลูกค้า ผู้ที่มีรายได้ประจำ ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ttb สมัครสินเชื่อบุคคล ทีทีบี แคชทูแคร์ รับดอกเบี้ยพิเศษ เพียงมีเอกสารค่าใช้จ่ายจำเป็น ประกอบการสมัคร เพิ่มเติม เช่น ใบแจ้งหนี้ ค่าซ่อมบ้าน รักษาพยาบาล ค่าเทอมลูก

จุดเด่นสินเชื่อ Cash2Go

ได้เงินก้อนทันที และคิดดอกเบี้ยต่ำ

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน สูงสุด 1.5 ล้านบาท

ผ่อนสบาย เลือกได้นานสูงสุด 60 เดือน

คิดดอกเบี้ยพิเศษ แบบลดต้นลดดอก

โอนเงินทั้งก้อนเข้าบัญชีออมทรัพย์ เมื่ออนุมัติ

ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม 2566

คุณสมบัติ

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

มีการรับเงินเดือน ผ่านการโอนเข้าบัญชี

มีรายได้ประจำ 20,000 บาท ขึ้นไป

มีอายุ ระหว่าง 20 – 59 ปี

ทำงานที่ปัจจุบัน เกิน 4 เดือน ขึ้นไป

ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป

มีอายุ ระหว่าง 20 – 59 ปี

ดำเนินธุรกิจในไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป นับจากวันที่จดทะเบียน

เอกสารการขอสินเชื่อ

ผู้ที่มีรายได้ประจำ

สำเนา บัตรประชาชน ผู้กู้

ต้นฉบับ หรือสำเนาสลิปเงินเดือน 1 เดือน ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 1 เดือน ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้า

ในกรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบสำเนามาด้วย

หน้าแรกสำเนาสมุดเงินฝาก ที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชี ผู้กู้ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

สำเนา บัตรประชาชน ผู้กู้

ในกรณีเป็นบริษัท ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน

ในกรณี ห้างหุ้นส่วน จากัด ใช้สำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จำกัด อายุไม่เกิน 3 เดือน

ในกรณีที่เป็นร้านค้า ใช้สำเนา ใบทะเบียนพาณิชย์ และทะเบียนการค้า

สำเนาบัญชีธนาคาร ที่มีเงินหมุนเวียน ธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาหน้าแรกสมุดเงินฝาก ที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชี ผู้กู้ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี เมื่ออนุมัติ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ทีเอ็มบีธนชาต ทุกสาขาโทร 02-299-1111 หรือ 1428

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *