ออมสิน GSB เปิดลงทะเบียนกู้ยืม 300,000 ลงก่อน ได้ก่อน

ออมสิน GSB เปิดลงทะเบียนกู้ยืม 300,000 ลงก่อน ได้ก่อนCredit Loan Multifunctional Westtong จากธนาคารออมสิน จุดเด่น คือ ลูกค้าทุกคนสามารถมีชีวิตที่เติมเต็มมากขึ้นด้วยเงินกู้ Loan Multifunctional Westtong เป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเดินทาง ซื้อรถ ซื้อรถ หรืออะไรอย่างอื่นก็สามารถสมัครสินเชื่อได้ง่ายๆ สนใจไปดูรายละเอียดกัน

เงื่อนไข

–เป็นผู็ที่มีงานทำและมีรายได้

–มีอายุ 20 ขึ้นไป รวมอายุผู้กู้และระยะเวลาการชำระเงินคืนต้องไม่เกินอายุ 65

ระยะเวลาการชำระเงิน

–ดอกเบี้ยไม่เกิน 25 ปี นับแต่วันชำระคืนเงินกู้ และงวดแรกต้องมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ตามที่กำหนดในสัญญา

–ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุด 7 ปี กับผู้ค้ำประกัน

จุดเด่น

–ให้สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อการบริโภคและการบริโภค

–ให้กู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

รายละเอียด

–ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุด 25 ปี โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย

–เป็นไปตามระเบียบธนาคาร

วงเงินกู้

1.กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

–กู้ได้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือนสูงสุด 300,000 บาทต่อคน

2.การใช้หลักประกัน

–ยืมไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อคน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ :

1.สินเชื่อสูงสุด 90% ของมูลค่าประเมินของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

2.กู้สูงถึง 85% ของราคาประเมินของอพาร์ทเมนท์

3.กู้ได้มากถึง 80% ของราคาประเมินที่ดิน

4.ยืมจากสวน ไร่ นา ไม่เกิน 60% ของมูลค่าประเมิน

สำหรับท่านใดที่สนใจสินเชื่อ Loans Multifunctional Westlink จากธนาคารออมสิน สามารถติดต่อ Credit National Government Savings Bank ทุกสาขา เพื่อจัดตั้งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ https://www.gsb.or.th/personals/people-card/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *