สินเชื่อ Krungsri iFIN วงเงินสูงถึง 2 ล้าน บาท ยื่นกู้ง่าย จบในแอปฯ

วันนี้ ทางเรามีสินเชื่อตัวใหม่มานำเสนอ ชื่อ สินเชื่อ Krungsri iFIN ซึ่งให้วงเงินกู้ สูงถึง 2 ล้าน บาท ยื่นกู้ง่าย ผ่านแอปฯ KMA-Krungsri Mobile App เรามาดูรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ใหม่ สินเชื่อ Krungsri iFIN สินเชื่อส่วนบุคคลที่ให้คุณยื่นกู้ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็ทำเองได้ทุกขั้นตอนบนมือถือ ผ่าน KMA-Krungsri Mobile App เพราะเมื่อต้องการเงิน คุณคอนโทรลเองได้ แค่โหลด อัป รับ ฟิน

เฉพาะการยื่นกู้ผ่าน Krungsri Mobile App โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนสมบูรณ์เข้าระบบ

ดูรายละเอียดดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติสูงสุด 3% ดูรายละเอียด

วงเงินสูง 2 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

หมายเหตุ

การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1.กรอกข้อมูลสมัครสินเชื่อผ่าน

Krungsri Mobile Application(KMA)

2.ยืนยันตัวตนผ่าน NDID หรือ

Krungsri i-CONFIRM

3.อัปโหลดเอกสารประกอบการ

สมัครสินเชื่อ

4.เจ้าหน้าที่แจ้งวงเงินอนุมัติ

และรับเงินโอนเข้าบัญชี

สินค้าที่คุณสนใจ

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล มีเจ้าหน้าที่บริการ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการยื่นกู้ โดยให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อบริการ

รายละเอียด

คำนวณการผ่อนชำระสินเชื่อ

ผลการคำนวณ

วงเงินที่ต้องการ

0บาท

เดือนแรก

ค่างวดสำหรับอัตราดอกเบี้ยปกติ:เดือน ค่างวดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

0บาท

ที่อัตราดอกเบี้ย

0ต่อปี

ตั้งแต่เดือนที่ เป็นต้นไป

ค่างวดอัตราดอกเบี้ยปกติ

0บาท

ที่อัตราดอกเบี้ย

0ต่อปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

0เดือน

อัตราดอกเบี้ย

0ต่อปี

ผลการคำนวณเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ค่างวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยอดชำระ และ ระยะเวลาการผ่อนชำระ

หมายเหตุ:เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ค่างวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยอดชำระ และระยะเวลาการผ่อนชำระ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

อายุ 20 – 59 ปี

รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

พนักงานที่มีรายได้ประจำ

รูปถ่ายสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอรูปถ่ายสลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 2-6 เดือน)

รูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอรูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 12 เดือน)

กรณีเจ้าของกิจการ

รูปถ่ายหนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

รูปถ่ายบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

รูปถ่ายใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

ข้อมูลจาก:ธนาคารกรุงศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *