คาร์ ฟอร์ แคช เบาใจ แบบโอนเล่มทะเบียน รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 0.25%

สมัคร คาร์ ฟอร์ แคช แบบโอนเล่มทะเบียน รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 0.25% ต่อเดือน ยิ้มรับเทศกาลแห่งความสุขแถมเบาใจกว่าใคร ที่ คาร์ ฟอร์ แคช

เบาใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษเริ่มต้นเพียง 0.25% ต่อเดือน* สิทธิพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลแห่งความสุข 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 เท่านั้น เฉพาะลูกค้าสมัครสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช แบบโอนเล่มทะเบียน

เบาใจ ตั้งแต่สมัคร เพราะที่ คาร์ ฟอร์ แคช อนุมัติง่ายขึ้น เงื่อนไขลดลงกว่าเดิม

เบาใจ ไปกับวงเงินก้อนใหญ่ เต็มตามราคาประเมิน 100% ของราคาประเมินของผู้ให้บริการสินเชื่อ*

ฉลองไปด้วยกันกับ คาร์ ฟอร์ แคช เมื่อสมัครสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ เลือกรับบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท ไปฉลองกับครอบครัว ได้แก่ บัตรน้ำมัน PTT บัตรกำนัล MK หรือ บัตรกำนัลโลตัส

*เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย – อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

1.อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช (นิติบุคคล และลูกค้าปัจจุบันที่ได้รับข้อเสนอ Top up ไม่ร่วมแคมเปญ)

2.อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช (จำนำทะเบียนรถแบบโอนเล่มทะเบียน) เท่านั้น

3.ของกำนัลเป็น หน้ากากอนามัยจำนวน 5 ชิ้นต่อ 1 ชุด มูลค่า 69 บาทอัตราดอกเบี้ยสำหรับสมัครสินเชื่อผ่านสาขาของกรุงศรี ออโต้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ โทร 02-740-7400 และสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่ website krungsriauto.com, website car4cash.com, Krungsri Mobile Application (KMA), LINE Official Account, Facebook ของ กรุงศรี ออโต้ รวมถึง Banner จากเว็บไซต์พันธมิตร ตามโปรแกรมที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น

4.อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับรถอายุ 0 – 5 ปี และลูกค้าเลือกระยะเวลาผ่อนชำระ ระหว่าง 48 – 60 งวดเท่านั้น

5.อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อและรุ่นปีจดทะเบียนของรถ รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของผู้ให้บริการสินเชื่อ
เงินด่วนพร้อมใช้ ได้เงินไว สมัครสินเชื่อรถคาร์ ฟอร์ แคช พร้อมใช้

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย – บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท

ลูกค้าสมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช คาร์ ฟอร์ แคช โปะ และ คาร์ ฟอร์ แคช พร้อมใช้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 และอนุมัติเป็นเลขที่สัญญาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และวงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป

สำหรับลูกค้าใหม่ประเภทบุคคลธรรมดาที่สมัครสินเชื่อและได้รับอนุมัติเท่านั้น (นิติบุคคลและลูกค้าปัจจุบันของกรุงศรีออโต้ไม่ร่วมแคมเปญ)

ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ website krungsriauto.com, website car4cash.com, Krungsri Mobile Application (KMA), LINE Official Account, Facebook ของ กรุงศรี ออโต้ รวมถึง Banner จากเว็บไซต์พันธมิตร ตามโปรแกรมที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขการสมัคร และการพิจารณาสินเชื่อ เป็นไปตามเงื่อนไขธนาคารกำหนด

ธนาคารฯ จะติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อให้เลือกบัตรกำนัลภายใน 45 วัน หลังจากสินเชื่อของผู้ที่สมัครได้รับการอนุมัติ และเป็นเลขที่สัญญาแล้ว และจะจัดส่งบัตรกำนัล มูลค่า 1,000 บาท ให้ภายใน 45 วัน หลังจากลูกค้าเลือกบัตรกำนัลแล้ว

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบัตรกำนัล ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ และของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช

อายุระหว่าง 20 – 65 ปี

มีรถยนต์เป็นของตัวเอง อายุรถไม่เกิน 20 ปี

ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ* ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทางและเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือนและมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน (* ลูกค้าต่างชาติใช้บริการคาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น)

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา

1.บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ

2.เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุดหรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

สำเนาสมุดบัญชีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

3.แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน

4.สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า

5.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

1.หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้า (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด

2.สำเนา ภ.พ.20

3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน

5.แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ

6.งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

7.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

8.สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า

9.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *