สินเชื่อกรุงศรีให้ยืม 30,000 บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำ

สินเชื่อเงินกู้ อนุมัติไว จากธนาคารกรุงศรี สินเชื่อที่มีชื่อว่า “Krungsri iFIN” มีวง เงินให้กู้ยืม ตั้งแต่ 30,000 บาท สูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครง่าย รู้ผลใน 1 วัน สมัครผ่านทางแอปฯ “Krungsri Mobile App หรือ KMA มีวงเงินให้กู้ยืม สูงสุด 2 ล้านบาท

จุดเด่นของสินเชื่อ

ไม่มีหลักทรัพย์ ไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน

รู้ผลอนมัติไว ใน 1 วัน

สมัครง่ายผ่านทางแอปฯ KMA

คุณสมบัติผู้มัคร

มีสัญชาติไทย

มีอายุ 20 – 59 ปี

เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการมีรายได้หรือยอดขายต่อเดือน 200,000 บาทขึ้นไป

อายุการทำงาน หรือ เปิดกิจการนับวันจดทะเบียน 1 ปีขึ้นไป

มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้

วงเงินให้กู้ยืม

วงเงินให้ยืม ตั้งแต่ 30,000 – 2,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี

วิธีสมัครสินเชื่อ

เข้าแอปพลิเคชั่น Krungsri Mobile หรือ KMA

เอกสารการสมัคร

(สำหรับพนักงานประจำ)

สำเนาบัตรประชาชน

สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือ หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน

บัญชีเงินฝาก / Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

(สำหรับเจ้าของกิจการ)

สำเนาบัตรประชาชน

บัญชีเงินฝาก / Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

ทะเบียนการค้า

ท่านที่สนใจในสินเชื่อเงินกู้ “Krungsri iFIN” เป็นสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ธนาคารกรุงศรี ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร. 1572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *