“พาณิชย์”เคาะจ่าย เกษตรกร ชาวนา ส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดที่ 30

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/65 งวดที่ 30 ชดเชย 3 ชนิด เหตุข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูกาล ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาทะลุเพดานประกัน เผย “ข้าวเปลือกเหนียว” ได้รับชดเชยสูงสุด ตามด้วย “ข้าวเปลือกข้าว”

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 6 พ.ค.2565 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 30 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.-5 พ.ค.2565 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว โดยการจ่ายส่วนต่างน้อยลง เพราะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ต้องจ่ายชดเชยแล้ว เพราะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ก็ไม่ต้องจ่ายชดเชย เนื่องจากราคาสูงกว่าราคาเป้าหมายประกันรายได้

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 30 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 12,652.58 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,347.42 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,203.79 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 796.21 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 10,256.88 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,743.12 บาท

โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 30 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 21,558.72 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 23,886.30 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 27,889.92 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ติดตามเพจของเราได้ที่ https://bit.ly/3Lao0fq

เข้ากลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยน https://www.facebook.com/groups/234610221434554

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *