กรุงไทย ให้ยืม 30000 ได้ทุกอาชีพ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากธนาคารอันดับหนึ่งของไทย ธนาคารกรุงไทย ที่มีชื่อสินเชื่อว่า กรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อเงินสด ที่ให้วงเงินสูงถึง 1 ล้านบาท และยังดอกเบี้ยถูกใจอีกด้วย ที่ชอบที่สุดคือ กู้ง่ายๆ แบบไม่ต้องมีคนค้ำประกันอีกด้วย เอกสารก็ไม่ยุ่งยาก สามารถกู้ได้หลากหลายอาชีพ สำหรับใครที่สนใจ เราไปดูจุดเด่นและรายละเอียดกันเลย

จุดเด่นสินเชื่อกรุงไทย Smart Money

-วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อราย

-ผู้ที่ไม่มีบัญชีการเงินเดือน กับทางกรุงไทย ก็สามารถสมัครขอสินเชื่อได้

-ไม่ต้องใช้หลักประกัน หรือบุคคนค้ำประกัน ในการขอกู้

-หากได้รับอนุมัติ รับเงินก้อนเข้าในบัญชีทันที

สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย Smart Money กู้เงินง่าย ได้เงินเร็ว | ธนาคารกรุงไทย

วงเงินให้กู้ยืม

1.ผู้มีรายได้ประจำ สามารถกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดกู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

2.ผู้ที่มีรายได้ จากการประกอบธุรกิจ สามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดกู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

คิดอัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้น และลดดอก

เอกสารการสมัคร

-สำเนา บัตรประจำตัว ประชาชนผู้ขอกู้

-สำเนา ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้

-บัตรประจำตัวพนักงาน (กรณีที่มี)

-ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือต้นฉบับหลักฐาน ที่แสดงรายได้ ที่เชื่อถือ

สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย Smart Money กู้เงินง่าย ได้เงินเร็ว | ธนาคารกรุงไทย

Statement

-บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ขึ้นไป

-เจ้าของร้านค้า รายย่อยทั่วไป ให้ใช้ Statement ธุรกิจย้อนหลัง 1 ปี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีที่มี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (กรณีที่มี)

-เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอเงินกู้

1.เป็นบุคคลทั่วไป มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท และมีอายุงาน 1 ปี

2.เจ้าของร้านค้ารายย่อย มีรายได้สุทธิ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านแล้ว 2 ปี

3.ไม่มีประวัติที่เสียหาย ทางด้านการเงิน และไม่มีหนี้สิน ล้นพ้นตัว

ผู้ที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-111- -1111 หรือขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *