กรุงไทยให้ยืม 100,000 บาท ผ่านแอป Krungthai NEXT รู้ผลภายใน 5 นาที

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากธนาคารกรุงไทย สินเชื่อที่มีชื่อว่า “สินเชื่อกรุงไทยใจดี” สามารถกู้ยืมเงินด่วน ตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท สมัครขอสินเชื่อง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT รู้ผลภายใน 5 นาที

โดยสินเชื่อกรุงไทยใจดี จากธนาคารกรุงไทย สามารถสมัครขอสนเชื่อได้โดย ไม่ต้องใช้เอกสาร คิดดอกเบี้ยเฉพาะวงเงินให้กู้ยืมที่ใช้ไป และกู้ได้สูงสุด 1 ปี ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และไม่เสียดอกเบี้ยอีกด้วย

รายละเอียดการสมัคร “สินเชื่อกรุงไทยใจดี”

จุดเด่นสินเชื่อ

-วงเงินให้กู้ยืม พร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท

-สมัครผ่านแอปพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” รู้ผลภายใน 5 นาที

-ไม่ใช้วงเงินสินเชื่อ

-ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

-ไม่ต้องใช้เอกสาร

-ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้กู้

-มีสัญชาติไทย

-เป็นลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีเงินเดือน กับ กรุงไทย

-ได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อ ผ่านแอปพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” หรือ “Krungthai Connext” เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 15% – 24% ต่อปี

-กรณีผิดนัดชำระหนี้คืน คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ค้างชำระ ทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ตามประกาศของธนาคาร

วงเงินให้กู้ยืม

-วงเงินให้กู้ 10,000 – 100,000 บาท (วงเงินสูงสุด0.7 เท่า ของรายได้สุทธิที่เข้าบัญชีออมทรัพย์ ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี)

เอกสารประกอบการสมัคร

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

-ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลีปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้

-Statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ค่าบริการขอสินเชื่อ

-ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

-ค่าอากรสแตมป์ 0.05% จากวงเงินให้กู้ยืม ที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

-ค่าติดตามทวงหนี้ ตามประกาศของธนาคาร

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

Call Center โทร. 02 111 1111 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อได้ที่ เว็บไซต์ของธนาคาร https://krungthai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *