กดรับสิทธิ สินเชื่อกู้ภัยรอบใหม่ออมสิน 10,000 บาท

วันนี้ทางเว็บไซต์ ของเรามีข่าวเกี่ยวกับสินเชื่อนั่นก็คือสินเชื่อกู้ภัยออมสิน รายละเอียดจะมีอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ยืมเงินออนไลน์ กู้เงินผ่านเเอป ทำได้ง่ายๆ เเค่มีเเอป MyMo ของธนาคารออมสิน โดยออมสินปล่อยสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ซึ่งเป็นสินเชื่อที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ โดยเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติcv-19 สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือมีอาชีพอิสระ ก็กู้ได้ เเต่ต้องมีเเอป MyMo กู้เงินสูงสุดรายละ 10,000 บาท อนุมัติเร็ว รอรับเงินได้เลย เริ่มตั้งเเต่ 19 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

วันนี้ TrueID จึงจะมาเเนะนำขั้นตอนการสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ธนาคารออมสิน ว่ามีเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาสินเชื่อบ้าง รวมถึงวิธีการสมัครกู้เงินผ่านเเอป MyMo จะมีวิธีการอย่างไร มาตรการสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo เป็นสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้มีรายได้ประจำเเละผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (cv-19) ทำให้มีรายได้ลดลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo

1.ผู้ที่สนใจจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo ก่อน

2.ผู้ที่สนใจจะต้องตรวจสอบผลการจองสิทธิที่ได้ทำการลงทะเบียนจองสิทธิไว้ จากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ในวันเเละเวลาที่ได้รับเเจ้ง

3.ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อน 1 มิถุนายน 2564 (ทั้งนี้ ในระยะถัดไปจะมีการปรับเพิ่มกลุ่มลูกค้าที่สมัครใช้บริการ MyMo ทุกๆ เดือน)

2.เป็นลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

3.อายุ 19-70 ปี

4.ไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

5.ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ

6.ไม่เป็นผู้ว่างงาน

7.ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างธนาคารออมสิน

8.กรณีลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร (Bureau ภายใน) สถานะต้องไม่เป็น NPLs

9.ไม่มีบัญชี Write-Off uอกระบบ CBS

10.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เเน่นอน สามารถติดต่อได้ เเละมี e-Mal ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดเเรกเเล้ว (เงินต้นเเละดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นเเละดกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เเต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo

อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้สูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดเเบบลดต้นลดดอก)

หลักประกันการกู้เงิน

ไม่มีหลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้สินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo

บัตรประจำตัวประชาชน

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) สามารถให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Consent) บu MyMo ด้วยการยินยอมเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส OTP การตรวจสอบข้อมูลเครดิต ธนาคารจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทุกครั้ง โดยระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเครดิตไปยังระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท ข้อมูลเครดิตเเห่งชาติ จำกัด (NCB)

การทำสัญญาเงินกู้ในรูปเเบบ e-Contract

ยืนยันทำสัญญาเงินกู้ในรูปเเบบ e-Contract ผ่าน MyMo ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส PIN Code เเละ OTP ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปเเบบ e-Contract (ไฟล์.PDF) ไปยัง e-mail ของลูกค้าที่ยืนยันบน MyMo เเละจัดเก็บไว้ในระบบงานของธนาคาร

อนุมัติสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo กี่วัน

ธนาคารจะเเจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาเเละไม่ผ่านการพิจารณา) ภายใน 3 วัน ผ่าน 2 ช่องทาง ได้เเก่ Notification บu MyMo เเละ SMS (ข้อความสั้น) หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ในรูปเเบบ e-Contract หลังจากธนาคารเเจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน การรับเงินสินเชื่อจะได้รับเงินกู้ภายใน 3 วัน ผ่านบัญชีหลัก (Primary Account) ใน MyMo Application

ช่องทางการชำระสินเชื่อ

การชำระเงินงวดปกติ จะหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเท่านั้น ยกเว้น การชำระล่วงหน้า 1 งวด สามารถชำระด้วยตนเองผ่าน MyMo หรือชำระผ่านสาขาของธนาคารออมสินได้ทั่วประเทศ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ขยายระยะเวลาโครงการ โดยเริ่มตั้งเเต่ 19 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

วิธีการสมัครสินเชื่อ ผ่านเเอป MyMo

การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo จะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ผ่าน MyMo ก่อนจากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย cv-19 ในวันเเละเวลาที่ได้รับเเจ้ง ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อเมนูจะเเสดงในช่วงเวลาที่ได้คิวตามที่จองสิทธิ

สำรับท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *