มาก่อนได้ก่อน สินเชื่อห่วงใย กู้เงินผ่านแอปมายโม MyMo 10000 บาท

ออมสินขานรับนโยบายรัฐ เร่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องของประชาชนต่อเนื่อง ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก

สินเชื่อห่วงใย คืออะไร?

สินเชื่อธนาคารออมสินสินเชื่อห่วงใย เป็นโครงการปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนผ่านความร่วมมือของธนาคารของรัฐ (ธนาคารออมสิน และ ธนาคาร ธ.ก.ส.)

ให้กู้ 10000 บาท

ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน

6 เดือนแรกไม่ต้องเสียเงินต้นและดอกเบี้ย

สมัครผ่านแอปมายโม MyMo

ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

Aw สินเชื่อห่วงใย A4 Final

เงื่อนไขขอสินเชื่อห่วงใยธนาคารออมสิน กู้เงินออมสิน 10,000 บาท

ผู้กู้ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย

ยื่นขอกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำและไม่ต้องมีหลักประกันการกู้

ไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 2 ปี

ยื่นกู้ผ่านทางแอป Mymo เท่านั้น

ฉบับที่ 5 (สินเชื่อห่วงใย (สู้ภัยโควิด) Final

สนใจ’สินเชื่อห่วงใย’ ติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารออมสิน หรือโทร 1115

ที่มา:upsook.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *