ไม่ต้องโอนก่อน ธ.ไทยเครดิต ยืมง่าย ไม่เช็คเครดิต ช่วยเหลือ วงเงิน 200,000 บ.

โอกาสดีๆ มาอีกแล้ว ใครที่กำลังคิดจะไปกู้เงินนอกระบบ ไม่ต้องไปแล้ว เพราะว่าตอนนี้ทางธนาคารไทยเครดิต ปล่อยให้กู้เงิน 5,000-200,000 บาท โดยที่ไม่ต้องไปเป็นหนี้นอกระบบ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เพิ่อคนค้าขาย จากธนาคารไทยเครดิต เป็นสินเชื่อที่ให้กู้แบบ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกัน เพื่อให้พ่อค้าและแม่ค้าทุกคน สามารถเข้าถึงเงินทุนได้แบบปลอดภัย ไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบ ธนาคารไทยเครดิต ปล่อยสินเชื่อในชื่อ สินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

จุดเด่นสินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต

-ให้วงเงินกู้ สูงสุดถึง 200,000 บาท

-เป็นสินเชื่อหมุนเวียน Revolving Loan ไม่มีระยะเวลา ครบกำหนด แต่จะมีการทบทวนวงเงินต่ออายุทุกปี

-คิดดอกเบี้ยเป็นแบบ ลดต้นและลดดอก

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันการขอสินเชื่อ

-ปล่อยกู้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-บุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

-มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ขึ้นไป

-ผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี

-ให้กู้เงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

-ต้องมีประสบการณ์ การประกอบอาชีพ 1 ปี

-ธุรกิจจะต้องมีสถานประกอบชัดเจน ตรวจสอบได้

-สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด รัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาธนาคาร

เอกสารการสมัคร

-สำเนา บัตรประชาชน

-สำเนา ทะเบียนบ้าน ผู้ขอสินเชื่อ

-สำเนา บัตรประชาชน คู่สมรส

-สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี)

-เอกสารแสดง สถานภาพสมรส (หากมี)

-สำเนา หน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก

-สำเนา สัญญาเช่า (หากมี)

ข้อมูลและที่มาของสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *