ไทยเครดิต ช่วยแม่ค้า กู้ง่าย 2 แสน ไม่ใช้คนค้ำ ไม่ใช้สลีป

วันนี้ จะมาแนะนำ สินเชื่อเงินกู้ เงินกู้ถูกกฏหมาย สำหรับ พ่อค้าแม่ค้า กับ สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ให้วงเงินกู้ยืม สูงสุดที่ 200,000 บาท กู้ได้ง่าย ไม่ต้องค้ำ ไม่ต้องใช้สลีปเงินเดือน

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต เป็น สินเชื่อเงินกู้ จาก ธนาคารไทยเครดิต เปิดโอกาศให้กับผู้ประกอบกิจการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า หรือ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยให้วงเงินกู้ สูงสุดที่ 200,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนต่อยอดธุรกิจหรือเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

จุดเด่น คือไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัยพ์หรือบุลคลค้ำประกันใดๆ ไม่ใช้สลีปเงินเดือน สมัครกู้ได้ง่าย ไม่คุยเยอะ เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อย หรือ พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้ง่ายและปลอดภัย ไม่ต้องเสี่ยงเป็นหนี้นอกระบบ

เพียงเป็นผู้กู้เป็นผู้ค้ารายย่อย หรือ พ่อค้าแม่ค้า ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นบุคคลธรรมดา และมีความต้องการที่จะ กู้ยืมเงิน เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีสถานประกอบการของธุรกิจที่ชัดเจน ก็สมัครได้เลย คุยง่ายไม่ยุ่งยาก หากสนใจดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลย

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืม

-กู้ยืมเงินได้สูงสุดที่ 200,000 บาท

จุดเด่น

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

-ไม่ใช้สลีปเงินเดือน

-สินเชื่อมีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนหมุนเวียน ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

-อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติสมัคร

-เป็นบุคคลธรรมดา

-สัญชาติไทยเท่านั้น

-อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีขึ้นไป

-เป็นเจ้าของธุรกิจต้องอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น

-มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

-มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปีเท่านั้น

-มีสถานประกอบการชัดเจนและต้องสามารถตรวจสอบได้

-สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารสมัคร

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

-เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก

-สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *