สินเชื่อ Street Food ให้กู้ 200,000 บาท ช่วยทุกคน

ธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อเงินให้กู้ยืม “สินเชื่อ Street Food” สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังเจอวิกฤติอยู่ในตอนนี้ ทางธนาคารออมสินมีสินเชื่อธุรกิจที่พร้อมช่วยเหลือให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้ อย่าง “สินเชื่อ Street Food” เป็นสินเชื่อที่จะตอบโจทย์สำหรับพ่อค้าแม่ค้า

ทางธนาคารออมสินได้มีการเปิดตัวสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม “สินเชื่อ Street Food” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าสามารถขอสินเชื่อเงินกู้เพื่อการลงทุนได้ ซึ่งมีข้อดีคือ กู้ง่าย ผ่อนได้นานมากขึ้น เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจสายสตรีทฟู้ด สร้างโอกาสในการค้าขาย โดยรายละเอียดของสินเชื่อ มีดังนี้

จุดประสงค์โครงการ

เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบการของพ่อค้าแม่ค้าสายสรีทฟู้ด และเพื่อเป็นเงินทุนให้กับธุรกิจ

คุณสมบัติผู้กู้

มีสัญชาติไทย

เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

เป็นผู้ประกอบการขายอาหาร / เป็นผู้ประกอบการขายอาหารว่างหรือเครื่องดื่ม (ซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี)

สถานที่ประกอบการอยู่ใกล้กับสาขาที่รับเรื่องขอกู้สินเชื่อ โดยอยู่ในพื้นที่สาขาสามารถตรวจสอบกิจการของผู้กู้ได้

มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบการแน่นอน สามารถติดต่อได้

วงเงินให้กู้ยืม

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

บุคคล ค้ำประกัน MRR +5.00

บสย. ค้ำประกัน MRR +3.00

หลักประกันทางธุรกิจ ที่ธนาคารกำหนด ค้ำประกัน MRR +3.00

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นสวน ที่ไร่ ที่นา ค้ำประกัน MRR +1.50

ระยะเวลาชำระคืน

ผ่อนนานสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้านท่าน หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center โทร. 1115 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของสินเชื่อที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.gsb.or.th

ที่มา:khao-d.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *