ธ.ออมสิน ปล่อย“สินเชื่อห่วงใย”ปี 2565 ผ่าน MyMo ปลอดชำระหนี้ 6 เดือน

เงินกู้ช่วยเหลือเหลือ ดอกเบี้ยต่ำ ฟรีค่างวด 6 เดือน “สินเชื่อห่วงใย” ธนาคารออมสิน 2565

ออมสินขานรับนโยบายรัฐ เร่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องของประชาชนต่อเนื่อง ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก

จุดเด่น

–ดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.35% ต่อเดือน

–ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก

–ไม่ต้องมีผู้ค้ำ / หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อห่วงใย 2565

–วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท/ราย

–ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี

–ผู้สมัครต้องอายุครบ 20 ปี สัญญาติไทย

สมัครผ่าน App MyMo ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565

รายละเอียด:https://www.gsb.or.th/news/gsbpr5-65/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *