เทคนิคการปลูกถั่วเขียว ให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ

ลุงเที่ยง สินปักษา เกษตรกรบ้านยางใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเพราะเป็นหมอดินประจำหมู่บ้าน และยังเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่ประจำปี 2551 จ.นครราชสีมา ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ Famer Info. ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ในวันที่ 4 กันยายน2555 เวลา 13.45 น. เรื่องวิธีการปลูกถั่วเขียว กำจัดหนอนเขียว และโรครากเน่าในถั่วเขียว ให้ได้ประสิทธิภาพ ดังนี้

การเตรียมดินในการปลูกถั่วเขียว หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวในนาแล้ว ให้นำปุ๋ยคอกไปหว่านในปริมาณ 50 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่ แล้วไถกลบตอซัง ไม่ต้องปล่อยน้ำลงไปในนาเพราะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ๆนั้นดินมีความชื้นพอดี เหมาะต่อการปลูกถั่วเขียวอย่างมากเพราะถั่วเขียวจะเกิดดีในพื้นดินที่มีความชื้น แต่ไม่ให้น้ำขังมาก

วิธีการปลูกการปลูกถั่วเขียว หลังจากที่เราไถพรวนดินในแปลงนาแล้ว ให้เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยการนำไปแช่น้ำไว้ 1-2 ชั่วโมง แล้วนำเมล็ดไปหว่านในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่ ปลูกในช่วงหลังเกี่ยวข้าวทันทีนั้นจะดีเนื่องจากดินยังมีความชื้นอยู่เป็นการควบคุมวัชพืชไปในตัว เนื่องจากต้นถั่วเขียวจะบังแสงและป้องกันวัชพืชงอกในขณะเดียวกัน ความชื้นในดินที่จำกัดจะเป็นตัวช่วยควบคุมวัชพืชได้ด้วยจึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี

การดูแล
การให้น้ำนั้นไม่จำเป็นเลยเพราะว่าถั่วเขียวเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำหากน้ำท่วมขังจะเกิดโรครากเน่า อาจจะให้น้ำหลังจากที่เราปลูกถั่วไปแล้ว 35 วัน และให้อีกทีเมื่ออายุได้ 50 วัน

การป้องกันหนอนเขียว และโรครากเน่า ปัญหาในการปลูกถั่วเขียว คือหนอนเขียวและโรครากเน่าสามารถป้องกันหรือกำจัดได้ด้วยวิธีการใช้ฮอร์โมนโมซาร์ฟในการกำจัดหนอนเขียวใช้ฮอร์โมนโมซาร์ฟ 1 ลิตรต่อน้ำ 50 ลิตร ฉีดพ่นทั่วใบและลำต้น 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์โดยฉีดพ่นในช่วงเย็นๆ ของทุกวัน และโรครากเน่าโรคนี้พบได้เมื่อปลูกถั่วเขียวในพื้นที่ ที่มีนํ้าขังและการระบายนํ้าไม่ดี ซึ่งถั่วเขียวจะเป็นโรคดังกล่าวในช่วงกล้าถึงช่วงออกดอก ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการปลูกถั่วเขียวในพื้นที่ๆ มีนํ้าขัง หรือใช้สารเบตาแล๊กซิล ในอัตรา 20-40 กรัม ผสมกับนํ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณโคนต้นก็ได้ สัปดาห์ละครั้งฉีดในช่วงเย็นหรือช่วงแดดไม่จัด

การเก็บเกี่ยว เมื่อปลูกถั่วเขียวครบ 4 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ โดยถั่วเขียว 1 ฝักจะได้เมล็ด 11-12 เมล็ด และต้นหนึ่งนั้นจะได้ประมาณ 900-1,000 เมล็ด ใช้มือ รูด ปลิด ฝักแก่ เก็บมาผึ่งแดดให้แห้งนวดเมล็ดถั่วให้กระเทาะเปลือกออกมาการนวดโดยนำฝักถั่วใส่กระสอบทุบ เกลี่ยผักให้แผ่กระจายฝัดเมล็ดเพื่อขจัดสิ่งเจือปนออกคัดเลือกเมล็ดเสียออก แล้วตากให้แห้งบรรจุกระสอบไว้เป็นพันธุ์ต่อหรือเตรียมขายได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *