10 วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย

1.วัดนันตารามจ.พะเยา

2.วัดป่าละหานทรายจ.บุรีรัมย์

3.วัดสิรินธรวรารามภูพร้าวจ.อุบลราชธานี

4.วัดท่าซุงจ.อุทัยธานี

5.วัดป่าภูก้อนจ.อุดรธานี

6.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจ.เพชรบูรณ์

7.วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีจ.แพร่

8.วัดไชยธารารามจ.ภูเก็ต

9.วัดทุ่งเศรษฐีจ.ขอนแก่น

10.วัดห้วยปลากั้งจ.เชียงราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *