เทคนิคการใช้บอระเพ็ด ป้องกันแมลงในนาข้าว

บอระเพ็ด เป็นพรรณไม้เลื้อย เถามีปุ่มป่ม เปลือกสีเทาอมเขียวใบคล้ายใบโพธิ์ ดอกออกเป็นช่อขนาดเล็กสีเหลืองอมเขียวเป็นพืชที่ปลูกง่าย ใช้เถาปักชำในดินขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด

สรรพคุณ เนื่องจากบอระเพ็ดมีรสขมเมื่อดูดซึมเข้าไปในพืชจะทำให้แมลงไม่ชอบเข้ามาทำลาย ใช้ขับไล่แมลงจำพวก เพลี้ยกระโดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หนอนกอแถบลาย และใช้ป้องกันโรคยอดเหี่ยว โรคข้าวตายพราย หรือ โรคข้าวลีบ ใช้ได้ผลดีในนาข้าว

วิธีการใช้ วิธีที่ 1. นำเถาบอระเพ็ด 5 กิโลกรัม มาสับเป็นชิ้นเล็กๆ ทุบให้แหลกแช่ในน้ำ 12 ลิตร นาน 1-2 ชม. แล้วกรองเอาแต่น้ำไปฉีดพ่นในแปลงนาหรือแปลงเพาะกล้า

วิธีที่ 2. ใช้เถาบอระเพ็ด 1 กก. สับหว่านปนในแปลงเพาะกล้าหรือแปลงนาขนาด 4 ตรม.

วิธีที่ 3. ใช้เถาบอระเพ็ด ตัดเป็นท่อนๆขนาด 6-10 นิ้ว ปริมาณ 10 กก. หว่านในนาข้าวในพื้นที่ 1 ไร่ หลังปักดำหรือหว่านข้าวแล้ว 7 วัน และทำอีกครั้งหลังข้าวมีอายุได้ 2 เดือน

สามารถใช้ควบคุมหนอนกอหนอนกระทู้ และเพลี้ยกระโดสีน้ำตาลได้ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *