เก็บไว้ท่องก่อนนอน ให้มีวาสนาดี มีเงินทองใช้

หลายๆคนเชื่อในเรื่องราวต่างๆ หากพูดถึงท้าวเวสสุว ร รณ ตั้งแต่โบราณกาลนานมาแล้ว มีความเชื่อกันว่าการมีท้าวเวสสุ ว ร ร ณที่ตัวท่านบูชาเอาไว้กับตัว หรือในบ้ านนั้น จะช่วยให้เป็นการเสริมโชคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน การเงิน ให้พ้นภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัวท่าน

บูชาท้าวเวสสุวรรณ พระคาถาของ สมเด็จพระพุ ธกั ส ส ป ได้เผยโดยหล ว งพ่อฤ าษีลิ งดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหล ว งพ่อท่านบอ กว่าคาถาบทนี้ เป็นหนึ่ งในคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ท้าวเวสสุวรรณท่านให้มาและบอกกล่าวว่าให้สวดมนต์ไหว้พระตั้งจิตตั้งใจในทุกคืนก่อนนอน ให้พระองค์ระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีพระพุทธกัสสปทรงเป็นประธาน เพราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้

“พุทธังมัดจิตธัมมังมัดใจศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ”“พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โรคทั้งหลายวินาศสัน”

สำหรับบทใน 2 บรรทัดแรกเป็นการกล่าว คาถาเพื่อเป็นการปกป้องและเพื่อเป็นการรักษาตนเอง

บทหนึ่ งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

“ฆะเตสิฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ”

สามารถสวดคาถาทั้งสองไปพร้อมๆกันได้เลย ท่านบอกว่าสวดแล้วศั ต รูรอบข้างจะแพ้ภัยไปเอง อุปสรรคต่างๆที่ล้วนจะเข้ามาก็สามารถจะก้าวผ่ านไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคและไม่มีปัญหาใดๆ

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ เถิดฯ

ข้าพเจ้ากล่าวชื่อนามสกุล…..ขออุทิศบุญกุ ศล จา กการ เจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้า กร รมน ายเว รของข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ชาติใดก็ตามภพใดก็ตาม โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดอโหสิกร ร มให้แก่ข้าพเจ้า และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วย

ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ จงส่งผลให้แก่เจ้าก ร รมนายเ วรทั้งหลายของข้าพเจ้าเทอญ สาธุ

โดยหลังจากที่เรากล่าวคำสวดเสร็จที่เรียบร้อย ให้เราทำการกรวดน้ำที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ทำแล้วจะเกิดความสุขกายสบายใจ ทำแล้วดีจะมีคนคอยปกปักรักษาคุ้มครองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเรา

ขอบคุณข้อมูลจาก:deejunglife

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *