เพียงใช้น้ำสะอาด 1 แก้ว แล้วท่องให้ถูก บทกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัวก่อน

เคยได้ยินผู้ใหญ่พูดตั้งแต่ตอนยังเล็กๆว่าทุกครั้งเมื่อเราสวดมนต์หรือทำบุญแล้วควรจะกรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เทวดาประจำตัวของเรา เพื่อให้ท่านได้ช่วยปกป้องคุ้มครองและเกื้อหนุนให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรื่องผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้โดยง่าย แนะนำว่าให้กรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัวของเราก่อนเพื่อเป็นการเสริมจิตที่คิดดีและเป็นกุศสลกับเราให้เหนือกว่าจิตที่คิดไม่ดี

กรวดน้ำเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เทวดาประจำตัว ใช้น้ำสะอาด 1 แก้ว ยกมือขึ้นไหว้จรดหว่างคิ้ว แล้วกล่าวคำอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง

โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญใจ (ค่อยๆรินน้ำลงบนพื้นช้าๆ) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ให้ไปยังแก่พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดได้มาเป็นทิพ ขออนิสงค์ผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้า

ชื่อ (กล่าวชื่อ) นามสกุล (กล่าวนามสกุล) สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ เมื่อวาน เมื่ออดีต ทั้งหลายทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า ส่วนบุญส่วนกุศลใดๆ ที่อยู่ ณ ปัจจุบัน ขอให้ข้าพเจ้านั้นพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

เรื่องที่เจอกับปัญหาขอให้หมดไป ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดภพใดก็ตาม ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ตาม ไม่ว่าท่านจะอยู่ภพภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านจงมารับบุญกุศลนี้ บุญกุศลที่ข้าพเจ้าให้ในครั้งนี้ โดยมาถึงซึ่งจุดหมาย อย่าได้แวะเวียนที่ใด ขอให้กุศลถึงทั่วทุกท่าน ทุกตัว ทุกชาติ ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงส์ผลบุญดังกล่าวที่ข้าพเจ้าโปรยกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเถิด

ในส่วนของการกรวดน้ำนั้น หากว่าเรากรวดน้ำลงดินกุศลผลบุญจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแบบแห้ง ในระหว่างกรวดน้ำให้อธิษฐานจิตสำหรับผู้ที่มีบุญบารมียังไม่มากพอ แต่ถ้าไม่สะดวกก็แนะนำให้กรวดน้ำบนภาชนะแล้วนำไปโปรยที่ต้นไม้ใหญ่ลงดินได้ การขอฝากผ่านพระบารมีของพระแม่คงคา และพระแม่ธรณี เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ในระหว่างการท่องคำกรวดน้ำทางด้านบนให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำไม่ว่าน้ำจะเหลือมากหรือน้อยเพียงใด ก็ขอเทจนน้ำหมดไปพร้อมกับคำพูดในประโยคสุดท้ายโดยไม่ต้องให้หลงเหลือ

เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรืออ่านจบแล้ว แนะนำว่าให้เก็บบุญนี้เอาไว้ให้กับผู้อื่น เพื่อที่จะได้บุญได้กุศลซึ่งกันและกันต่อไป

ที่มา:Postsod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *