Banana Farmร้านอาหารสุดชิคท่ามกลางสวนกล้วย

สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนติดต่อกันโดยมีดอยตาจี่เป็นยอดเขาสูงสุดมีความสูงประมาณ1,027เมตรจากระดับน้ำทะเลสภาพป่าแตกต่างกันไปตามระดับความสูงของพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังป่าสนเขาและดิบแล้งสัณฐานของเทือกเขาในอุทยานฯเป็นที่ราบแนวยาวไปตามสันเขามีต้นไม้ขนาดใหญ่และพืชสมุนไพรอุดมสมบูรณ์รวมทั้งกล้วยไม้และดอกไม้นานาชนิดที่นี่ยังมีความหลากหลายทางกายภาพทั้งชนิดของดินและสภาพป่าทำให้พืชและสัตว์ ต่างๆอาศัยอยู่หลายชนิดแต่ที่น่าสนใจคือกิ้งก่าบินปัจจุบันพบเห็นได้ยากระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายนเป็นช่วงที่ป่างามมากที่สุดเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้ป่ายอดเขามีหมอกปกคลุมน้ำตกและลำห้วยมีน้ำไหลแรง

สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯได้แก่ น้ำตกแม่วะ อยู่ในเขตพื้นที่บ้านน้ำดิบหมู่ที่3ตำบลแม่วะอำเภอเถินจังหวัดลำปางบริเวณโดยรอบของน้ำตกแม่วะประกอบไปด้วยภูเขาสูงชันมีดอยแปลหลวงเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกนี้และจะไหลลงสู่แม่น้ำวังในที่สุดน้ำตกแม่วะประกอบไปด้วยน้ำตกแม่วะประกอบไปด้วยน้ำตกชั้นต่างๆทั้งหมด9ชั้นแต่ละชั้นมีความงามแบบต่างๆกันมีทางเดินขึ้นไปถึงแค่น้ำตกชั้นที่8สภาพเส้นทางระหว่างน้ำตกชั้นที่1-4ระยะทาง700เมตรเดินได้สะดวกจากนั้นทางเริ่มสูงชันขึ้นไปจนถึงชั้นที่8รวมระยะทาง2.2กิโลเมตรสำหรับน้ำตกชั้นที่9มีชื่อว่าตาดหลวงมีความสูงประมาณ100เมตรต้องปีนหน้าผาจากน้ำตกชั้นที่8ขึ้นไปอีกไกลจึงจะถึง การเดินทาง ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1(ถนนพหลโยธิน)เมื่อผ่านอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางไปถึงประมาณกิโลเมตรที่500จะมีทางแยกเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติผ่านทางแยกนี้ไปอีกประมาณ6กิโลเมตรจะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่มว.1(น้ำตกแม่วะ)น้ำตกอยู่ห่างไปอีกประมาณ500เมตรนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นทางเดินขึ้นเขาผ่านป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณแล้วเดินขึ้นสันเขาผ่านจุดชมทิวทัศน์ไปจนพบกับน้ำตกชั้นที่8รวมระยะทางประมาณ3.8กิโลเมตรเหมาะสำหรับการเดินชมป่าเปลี่ยนสีในช่วงฤดูแล้ง

ถ้ำน้ำผ่าผางาม อยู่ในเขตท้องที่บ้านวังสำราญตำบลพระบาทวังตวงอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่มีทางวกไปวนมาและมีความลึกมากภายในถ้ำมีน้ำไหลผ่านและมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ถ้ำพระเจดีย์ อยู่ในเขตท้องที่บ้านน้ำดิบหมู่ที่3ตำบลแม่วะอำเภอเถินจังหวัดลำปางเป็นถ้ำหินปูนขนาดกลางภายในถ้ำมีหินงอกรูปทรงเจดีย์อยู่บนพื้นและรูปอ่างเก็บน้ำเป็นชั้นๆราษฎรบ้านน้ำดิได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณถ้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงกับถ้ำพระเจดีย์ยังมีถ้ำช้างและถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกหลายแห่งซึ่งถ้ำเหล่านี้อยู่ห่างจากบ้านน้ำดิบประมาณ3กิโลเมตร

ค่าเข้าอุทยานฯ ผุ้ใหญ่คนละ20บาทเด้กคนละ10บาทชาวต่างประเทศผู้ใหญ่คนละ100บาทเด็กคนละ50บาท สถานที่พัก อุทยานฯมีบริการบ้านพักจำนวน3หลังพักได้6คนราคา1,800บาท/หลัง/คืนมีสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติแม่วะตำบลแม่วะ(ปท.แม่วะ)อำเภอเถินจังหวัดลำปาง52230 โทร.054292510กรุงเทพฯโทร.025620760 หรือ www.dnp.go.th

เส้นทางการเดินทางจากลำปางใช้ทางหลวงหมายเลข1ถนนพหลโยธินเลยอำเภอเถินมาประมาณ17กิโลเมตรถึงหลักกิโลเมตรที่497-498มีทางแยกขวามือข้างโรงเรียนแม่วะวิทยาเข้าไปประมาณ5กิโลเมตรทางแยกซ้ายมือเป็นทางคอนกรีตไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วะซึ่งอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านหรือหากเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางให้ลงที่ป้อมตำรวจแม่วะแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าอุทยานฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *