ถั่วขาว(White Kidneys Beans,Navy bean)

ถั่วอีกหนึ่งชนิดที่ถูกนำมาปลูกทดแทนฝิ่นบนพื้นที่สูง โดยเริ่มทดลองปลูกที่สถานีเกษตรหลวงปางดะและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปลูกควบคู่ไปกับถั่วแดงหลวง เดิมมีถิ่นกำเนิดในพื้นที่สูงแถบประเทศแม็กซิโกและกัวเตมาลาเพราะชอบอากาศหนาวเย็นส่วนในประเทศไทยนั้นปลูกอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงชื่อสายพันธุ์ปางดะ2ซึ่งเป็นพันธุ์ที่
ปลูกได้ดีและให้ผลิตสูงลักษณะถั่วขาว(White KidneysBeans,Navybean)มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Phaseolusvulgalis Linn.เป็นไม้ล้มลุกอายุฤดูเดียวลำต้นเป็นทรงพุ่มเตี้ยรูปปิรามิด ความสูงประมาณ8-15เซนติเมตรทอดยอดบางพันธุ์โคนต้นอวบใหญ่เปลือกไม้สีน้ำตาลผิวหยาบเล็กน้อยและมีช่องอากาศขนาดเล็กยอดกิ่งสีเขียวใบแตกเป็นชุดบริเวณข้อลำต้น ประกอบด้วย3ใบย่อยสีด้านล่างล่างใบจางกว่าด้านบนฐานใบกว้างปลายใบแหลมขอบใบเรียบ

ออกดอกเป็นช่อที่ซอกใบดอกย่อยมีลักษณะเหมือนดอกถั่วทั่วไปก้านช่อสั้นแต่ละช่อมี3ดอกย่อยส่วนฝักถั่วขาวคล้ายถั่วแดงหลวงมีลักษณะกลมแบนและยาวฝักอ่อนมีสีเขียวแต่เมื่อแก่จะมีสีน้ำตาล ด้านในฝักมีเมล็ดจำนวนมากแต่ขนาดเมล็ดถั่วขาวจะเล็กกว่าถั่วแดง และมีทรงกลม วิธีปลูกถั่วขาว ดินที่เหมาะกับการปลูกถั่วขาวควรเป็นดินอุดมสมบูรณ์และมีการระบายน้ำดีได้แก่ดินร่วนปนทรายดินมีอินทรีวัตถุสูงค่าphอยู่ที่6.5-6.8ซึ่ฤดูที่เหมาะสมอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคมการเตรียมแปลงปลูก เริ่มจากไถพรวนดิน1รอบและทำการกำจัดวัชพืชจากนั้นหว่านปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีก่อนจะไถกลบส่วนการปลูกนั้นให้หว่านหรือหยอดเมล็ดลงหลุมหลุมละ4-5 เมล็ด โดยมีระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ25-30เซนติเมตรและระยะห่างระหว่างแถวประมาณ50-60เซนติเมตร การเก็บเกี่ยวฝักถั่วขาวจะเก็บได้เมื่อฝักถั่วแห้งเป็นสีน้ำตาลโดยระยะเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ60-100วันหลังการปลูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *