การมีครอบครัวอบอุ่นครอบครัวที่ดีจะมีคุณสมบัติ5ข้อไว้เสมอ

เพื่อนๆ ทราบกันหรือไม่ว่า ครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวที่ดี จะมีคุณสมบัติ 5 ข้อไว้เสมอ คือ

1.ให้ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจระหว่างกัน/ไม่ว่าจะเป็นใครในครอบครัว การให้ความซื่อสัตย์ ให้ความไว้วางใจ เป็นสิ่งสำคัญอย่างน้อย ๆ มันก็ทำให้เราสบายใจได้ว่าคนในครอบครัว ไม่ได้เป็นคนที่แย่อะไร คนในครอบครัว ต้องมีความซื่อสัตย์ในทุก ๆ เรื่อง จึงจะเป็นครอบครัวที่ดีได้ในที่สุด

2.ความรัก ความห่วงใยกัน/ความรัก ความห่วงใยเป็นบ่อเกิดแรก ของการมีครอบครัวที่ดี การจะเรียกตัวเองว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้ต้องมาจากความรักความห่วงใย ที่คนในครอบครัวมีให้กันเป็นสิ่งแรก ครอบครัวหนึ่ง ๆ อาจไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้า เพียงแค่รู้สึกว่าเรารักและห่วงใย คนในครอบครัวนั่นถือเป็นครอบครัวที่ดีแล้วล่ะ

3.เข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นที่ปรึกษาให้กันได้/ธรรมชาติของคนเรา มักอย ากให้คนรอบข้างเข้าใจในความเป็นตัวเรา และครอบครัวที่ดีต้องเข้าใจในตัวตนของคนในครอบครัวด้วย ตราบใดก็ตามเมื่อสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใด หรือไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ว่าเขาจะเป็นอะไร เป็นอย่างไร

สิ่งที่สำคัญอีกอย่าง คือ เมื่อไหร่คนในครอบครัวมีปัญหา ครอบครัวที่ดีนั้น จะต้องให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำที่ดีได้ เพื่อให้คนที่มีปัญหารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว อย่างน้อย ยังมีคนที่พร้อมจะทุกข์ และสุขไปด้วยกันกับเขาเสมอ

4.เป็นคนให้มากกว่ารับ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเรื่องเงินทองเสมอไปหรอกนะ/อย่างเช่น การมีน้ำใจให้คนในครอบครัว ช่วยทำสิ่งต่าง ๆ หากครอบครัวมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กัน แค่สิ่งง่าย ๆ นี้ ก็จะทำให้รู้สึกว่าครอบครัวของเราอบอุ่นและมีความสุขเสมอ

5. สร้างกิจกรรมให้เกิดความอบอุ่นอยู่เสมอ/กิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ แต่สามารถทำให้รู้สึกว่าเป็นความอบอุ่น ภายในครอบครัวได้ เช่น ทานข้าวนอกบ้าน, ไปเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ สามารถสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับครอบครัวได้ดี

แหล่งที่มา:san-sabai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *