เทคนิคการขยายพันธุ์มะนาวด้วยวิธีการตอนกิ่ง

มะนาวนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรหันมาปลูกกันมากเนื่องจากปัจจุบันผลมะนาวมีราคาแพงและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายซึ่งการขยายพันธุ์มะนาวส่วนใหญ่จะใช้การตอนกิ่งพันธุ์แต่เกษตรกรหลายท่านมักจะไม่ประสบผลสำเร็จในการตอนกิ่งพันธุ์มะนาวจึงทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุพี่ภัณฑ์รักษ์จึงมีวิธีการตอนกิ่งพันธุ์มะนาวให้ใด้ผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์และเจริญเติบโตให้ผลผลิตดีมาฝากกัน

นายภัณฑารักษ์แก้วพลีหรือพี่รักษ์ได้แนะนำขั้นตอนการตอนกิ่งพันธุ์มะนาวให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกระยะเวลาที่เหมาะสมในการตอนคือคำนวณระยะเวลาในการแตกราก หรืองอกรากของกิ่งพันธุ์ให้ดีตัวอย่างเช่นการตอนกิ่งมะนาวควรเลือกตอนในช่วงก่อนฤดูฝนเพื่อรอเวลาที่จะปลูกในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีความชื้นสูงเพื่อให้กิ่งพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีเมื่อนำไปปลูก จากนั้นคัดเลือกกิ่งพันธุ์มะนาวที่มีความสมบูรณ์กิ่งอวบสมบูรณ์ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปใช้มีดที่มีความคมควั่นกิ่งด้านบนอย่างระมัดระวังห้ามให้ช้ำเด็ดขาดเพราะด้านบนเป็นส่วนที่รากจะงอกออกมา หากเปลือกส่วนนั้นช้ำจะทำให้โอกาสงอกรากของกิ่งพันธุ์น้อยลง

จากนั้นวัดจากแผลที่ควั่นด้านบนลงมาโดยให้ความยาวเท่าเส้นรอบวงของกิ่งนั้นและควั่นกิ่งโดยรอบเพื่อเอาส่วนเปลือกไม้ออกอย่างระมัดระวัง จากนั้นขูดเนื้อเยื่อด้านในรอบๆกิ่งพันธุ์ออกให้หมดเพื่อตัดท่ออาหารของท่อนพันธุ์โดยพยายามอย่าให้รอยแผลด้านบนช้ำโดยเด็ดขาดและนำใยมะพร้าวอัดใส่ถุงใสขนาดเล็กให้แน่น

โดยควรใช้ใยมะพร้าวเก่าที่กองพักไว้ให้ผ่านการชะล้างของน้ำฝนและแสงแดดแล้วและมีความชื้นพอสมควรไม่ควรใช้ใยมะพร้าวใหม่เพราะจะยังมีความฝาดและมีสภาพความเป็นกรดอยู่มากทำให้เป็นอุปสรรคในการงอกรากของกิ่งพันธุ์มะนาวได้จากนั้นนำถุงทีอัดใยมะพร้าวแน่นแล้วมาผ่าหนึ่งด้านและห่อหุ้มกิ่งพันธุ์ และใช้เชือกมัดให้แน่นอย่าให้หมุนหรือขยับได้จากนั้นรอเวลาที่กิ่งพันธุ์งอกรากเพื่อนำไปปลูกลงแปลงต่อไปด้วยเทคนิคและวิธีการในการใส่ใจรายละเอียดเหล่านี้ทำให้พี่รักษ์สามารถตอนกิ่งพันธุ์มะนาวประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ทุกครั้งซึ่งการตอนกิ่งพันธุ์มะนาวที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกๆขั้นตอนของพี่รักษ์ทำให้พี่รักษ์ไม่ต้องเสียเวลาในการตอนกิ่งพันธุ์แล้วไม่ได้ผลและสูญเสียต้นทุนโดยใช่เหตุนอกจากนี้ยังช่วยให้ต้นพันธุ์มะนาวที่เราตอนกิ่งไม่ทรุดโทรมอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *