ไม่เคยมีกลับมามีได้ เผยวิธีไหว้พระสีวลี เคล็ดลับการสวด

สำหรับเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากคุณผู้อ่านในวันนี้ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ประโยชน์ต่อจิตใจ สำหรับท่านใดในช่วงนี้กำลังเจอกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคที่ไม่มีหนทางจะแก้ วันนี้เรามีเคล็ดลับการบูชาที่เป็นการเสริมโชคเสริมลาภ เสริมบุญบารมีให้ตัวท่านเองนะสูงขึ้น

สำหรับคนที่เป็นชาวพุทธทุกคน ควรรู้เอาไว้ว่า พระสิวลี อันนั้นเป็นพระอรหันต์ที่เรียกได้ว่ามีบารมีสูงเลิศในเรื่องของโชคการเงินการทอง ไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่แห่งใด ก็จะนำพาความสุขความรุ่งเรืองมาให้ พระสิวลีมีอิทธิพลในเรื่องของมหาสิทธิโชค บูชาเพื่อการเงินที่ไหลมาเทมา ให้พร้อมกับความร่ำรวยที่กำลังจะเกิดขึ้น ความมั่งคั่งจะเข้ามาสู่ตัวท่านให้เจริญรุ่งเรือง ดังนั้นแล้วเราควรที่จะบูชาพระสิวลีเป็นประจำ

การกราบไหว้บูชาพระสีวลี บูชาแล้วชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เนื่องจากตามตำราโบราณได้บอกเขาไว้ว่า พระสิวลีนั้นเป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวกหรือศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า เพราะว่าหลายคนเคยคุ้นเคยและเห็นกันมากมายกับรูปลักษณ์ของพระสิวลีที่เป็นพระภิกษุ ทางด้านมือขวาถือไม้เท้า มือซ้ายแบกกรด แล้วก็สะพายบาตร สะพายย่าม เครื่องอัฐบริขาร ซึ่งพระพุทธเจ้านั้นได้ยกย่องพระสิวลีว่าเป็นเอกทัตคะในเรื่องของการมีโชคและลาภ เพราะท่านเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูง

คาถาที่เราจะนำมาฝากในวันนี้ เป็นของหลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งจังหวัดลำปาง การที่เราจะขอได้จากพระสิวลีที่ได้ผลนั้น จะต้องมีเคล็ดลับที่สำคัญ จะต้องเป็นคนที่ทำมาหากินโดยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง ไม่เอาหน้าเอาตา เป็นคนที่ชอบช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ สละซึ่งประโยชน์ส่วนตน การสวดนั้นจะต้องสวดให้ครบ 5 จบในการสวด 1 ครั้ง

การบูชาพระสีวลี ที่ถูกวิธี

เพื่อให้ได้ซึ่งมาลาภยศ ชื่อเสียงที่ขจรไปไกล พร้อมรับความร่ำรวย มั่งมคั่งที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็ว เราจึงควรบูชา พระสีวลี เป็นประจำ

ท่านทรงเป็นพระภิกษุสงฆ์แห่งโชคและลาภ เงินทอง และความสมบูรณ์มั่งคั่งที่ไม่เคยขาด และความศรัทธานี้ก็ยังคงปรากฏอย่างเด่นชัด สืบทอดมาจนปัจจุบันนี้ หากผู้ใดบูชาพระสิวลีอย่างถูกต้อง ก็จะพบความร่ำรวยอย่างรวดเร็ว และมีกินมีใช้ไม่ขาด

เคล็ดลับวิธีการบูชาพระสิวลี

ให้ตัวเรานั้นเริ่มต้นจากการหมั่นทำบุญ ทำทานในที่ที่มีความยากลำบาก นั่นคือหัวใจของการบูชาพระสีวลี เพื่อให้เป็นผลดีต่อตัวของท่าน เพราะในอดีตทุกๆชาติที่ผ่ านมานั้นพระสิวลีท่านจะทำบุญด้วยใจที่ศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยม ทำบุญด้วยศรัทธาอย่างเต็มร้อย แม้ว่าของที่ท่านทำบุญนั้นจะมีราคาที่ไม่แพง แต่ก็เป็นการถวายด้วยจิตใจที่ทรงคุณค่า เพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับมีความต้องการ ดุจการได้น้ำในทะเลทราย ดุจการได้อาหารในยามหิว

การบูชาพระสีวลี นั้นให้บูชาด้วย

น้ำผึ้ง ผลไม้สด ดอกไม้ขาว หรือ ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัวทุกชนิด อย่างละ 3 ดอก 5 ดอก หรือ 7 ดอก ก็ได้ น้ำสะอาด 1 แก้ว โดยลอยดอกมะลิไว้บนน้ำ แล้วจุดธูป 3 ดอก เทียนบูชา 1 เล่ม

เคล็ดโบราณนั้นกล่าวไว้ว่า การถวายผลไม้สด และน้ำผึ้งควรถวายในวันพฤหัสบดี ส่วนวันเสา ร์ควรถวายอาหารจากทะเล หรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัว แล้วอธิษฐานจิตขอให้โชคสำเร็จ สมหวัง และเมื่อท่านได้โชคได้ลาภสมดังหวังแล้ว จะต้องทำบุญเลี้ยง หรือถวายสังฆทานเพื่อเป็นการต่อโชคให้มาไม่ขาดสาย

การสวดพระคาถาขอลาภพระสีวลี ต้องอยู่ในสมาธิที่สงบแน่วแน่ จิตใจไม่ส่ายไปมา ไม่คิดถึงในเรื่องอื่น ตามองที่คาถาบูชา หรือหลับตาภาวนานึกถึงตัวอักขระตามไป

คาถาบูชาพระสิวลี

สีวะลี มะหาเถโร เทวดาตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

สิวลีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง มันทามิ สัพพะทาฯ

สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ

คาถาบทนี้ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอกบ้าน เชื่อว่าจะทำให้เกิดลาภร่ำรวยในการค้าขาย สะดวกในเรื่องธุรกิจ ใครที่คิดไม่ดี จะกลับกลายเป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติชีวิตตลอดไป

ที่มา:Postsod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *