ขอขมาเจ้าที่กลางบ้าน เสริมบารมี ชีวิตดีขึ้นทันตา

การขอขมา นั้นหมายความว่า การขอให้อภัย เป็นการกระทำที่เกิดความสำนึกผิดต่อสิ่งที่กระทำลงไปต่อผู้ที่ถูกล่วงเกิน เพื่อให้ผู้ที่ถูกล่วงเกินนั้นให้อภัย เป็นการแสดงออกถึงความสำนึกที่ดี ของผู้กระทำ เบื้องต้นที่ควรจะมี

ในโลกใบนี้ มีกี่คนที่กระทำผิด แล้วยอมขอโทษยอมรับว่าได้กระทำผิดไปแล้ว ในโลกนี้ถ้านึกแล้วยังมีจำนวนน้อยกว่าประชากร เพราะบางความผิด ถึงแม้ขอโทษ ขอขมา ก็ให้อภัยไม่ได้ เพราะกຣຣมไม่ให้อภัยต่อผู้ที่ทำกຣຣมหนัก ถึงแม้ผู้ที่ถูกล่วงเกิน นั้นจะไม่เอาและให้อภัย ดังนั้นการขอโทษ การขอขมา นั้นจึงมีความจำเป็นกับเรื่องที่ควรอภัยกันได้ อโหสิกຣຣมให้กันได้

และสำหรับใครที่ต้องการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานั้นนับถือ แล้วในตอนนี้ก็กำลังจะสิ้นปีแล้ว โบราณเขาว่า ควรทำสักครั้งหนึ่งในชีวิต หากขอขมาเจ้าที่กลางบ้านเสริมบารมี ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นเลยก็ว่าได้ แถมยังช่วย เสริมบารมี หนุนโชคลาภ เรียกทรัพย์เข้าไม่ขาด เจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้านคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านของเรือน ซึ่งต่างกับศาลพระภูมิ

และในวันนี้เราจะมาแนะนำการขอขมาเจ้าที่ในบ้าน และเป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างมากทุกๆ 3ถึง6 เดือนต่อครั้งเป็นอย่างน้อย และการไหว้นั้นควรทำในวันอังคาร วันเสาร์ ตอนกลางวัน 12.00 น. สำหรับสิ่งของที่ต้องเตรียมนั้นมีดังต่อไปนี้ค่ะ

เทียน 1 คู่ ธูป 5 ดอก น้ำ 5 แก้ว ดาวเรือง 9 ดอก หมากพลู 9 คำ ผลไม้ 9 อย่างเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับผลไม้ 9 อย่างมีดังนี้ค่ะ กล้วยหอม สับปะรด แก้วมังกร และ สาลี่สีทอง เป็น ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดมีความหมายทีดีมากๆ

สำหรับวิธีจัดพื้นที่ในการไหว้เพื่อขอขมามีดังต่อไปนี้ค่ะ เอาผ้าขาวมาวางไว้กลางบ้าน โดยต้องหันหลังให้กับประตู แล้วเอาของที่เตรียมไว้มาวางให้เรียบร้อย โดยวางบนผ้าขาวให้หมดเลย
กล่าวคำขอขมาดังนี้ ข้าแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าบ้านเจ้าเรือนบ้านเลขที่บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดีข้าพเจ้า ชื่อ สกุล นำเครื่องสักการบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมากຣຣมหากมีสิ่งใดก็ต ามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดีทั้งรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกຣຣมท่าน ขอท่านจงโปรดงดโทษ เว้นโทษและอโหสิกຣຣม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญและโปรดช่วย (ให้ช่วยอะไรก็อธิษฐานไปตามนั้น)” 3 พอกล่าวจบแล้วก็รอจนธูปในบ้านหมด แล้วทำการดับเทียน ทำการลาผลไม้ โดยการจับที่ตัวพานและถาดผลไม้แล้วก็พูดกล่าวลา

เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ สำหรับพิธีการไหว้เจ้าที่ แนะนำเลยว่าก่อนจะสิ้นปีใหม่นี้ใครยังไม่ได้ไหว้ต้องรีบแล้วก่อนจะถึงปีใหม่ เพราะถ้าข้ามไปแล้วก็จะพร้อมรับกับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามามีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเลยค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/2sAH6Ia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *