7 ต้นไม้พลังบวก ช่วยดูดซับความรู้สึกด้านลบทั้งความเศร้าความวิตกกังวล

1 ไทม์

ไทม์สามารถช่วยชำ ร ะความรู้สึกเชิงล บภายในบ้านได้ รวมทั้งยังเสริมให้มีพลังบวก ที่ทำให้เจ้าของบ้านรู้สึกว่าได้รับการป กป้ อง

2 โรสแมรี่

โรสแมรี่มักถูกใช้เป็น ย า จากธรรมชาติตามตำรับอิตาลี เชื่ อกันว่า หั กกิ่งโรสแมรี่แล้วใส่ไว้ในถุงผ้าเล็กๆ แล้ววางไว้ทั่วบ้าน สิ่งเหล่านี้จะช่วยกระจายความสุข และความผ่อนคลายได้

3 มิ้นต์

ผู้เชี่ย วช าญมักแ นะนำให้วางมินต์ไว้ใกล้กับโต๊ะอาหารหรือในห้องนอนของคุณ เพราะจะช่วยรั กษาอาการนอนไ ม่หลับและพัฒนาเรื่องความผู กพั น ความสัมพั นธ์ภายในบ้านของคุณ

4 ต้นไผ่

นอกจากต้นไผ่จะเป็นไม้ประดับตกแต่งบ้านแล้ว ไม้ไผ่ยังสามารถนำพลังงานบวกมากมายมาสู่บ้านของคุณ เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถมอบความสุข ความบริสุทธิ์ให้กับชีวิตได้

5 มะลิ

มะลิมีความสามารถในการเยียวย าหั วใ จที่แต กส ลาย และสามารถนำพลังงานบวกมาให้ได้ ซึ่งคุณสามารถนำต้นมะลิตั้งในห้องนอนเพื่อเพิ่มพลังบวกได้

6 สเปียร์มินต์

เป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย อย่างชาสเปียร์มินต์หนึ่งถ้วย สามารถทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายลงได้ทันที เพราะกลิ่นของมั นเอง ใครที่ปลูกต้นสเปียร์มินต์ไว้ที่บ้าน จะช่วยทำให้เกิดพลังงานและสุขภาพที่ดี

7 แคคตัส

เป็นพืชที่งดงามและไ ม่ต้องดูแลมาก อีกทั้งยังช่วยดู ดซั บความรู้สึกด้านล บ ทั้งความเ ศร้า ความวิ ต กกั งว ล นอกจากนี้ ยังช่วยดู ดซั บพลังงานแม่เหล็ กไ ฟฟ้าซึ่งเป็นพลังล บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบ้านได้อีกด้วย

เป็นยังไงบ้างกับ 7 ต้นไม้พลังบวกที่เรานำมาให้ได้ชม แค่อ่ๅนก็อຍากจะออกไปหาซื้อมาปลูกแล้วใช่มั้ย บางคนอาจจะไ ม่รู้มาก่อนว่าการปลูกต้นไม้ส่งผลดีต่อตัวเรามากขนาดนี้ หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คนเหมือนกันนะคะ

ขอบคุณแหล่งที่มา sanook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *